Saulius Vasiliauskas

K. Navakas: „Nei aš svajojau tuo poetu būti, nei planavau“

K. Navakas mūsų literatūros lauke unikali figūra ne tik savo kūryba, bet ir laikysena, amplua, pačios biografijos dinamika ir horizontais.

Tautos (at)pasakojimas. Kelios mintys apie kalbą ir kitas jaunosios kartos jungtis

Ar jaunas žmogus jau įsisąmonino komplikuočiausius, jautriausius tautos istorijos momentus, priėjo prie išvadų (kokių?) ir ėmėsi kurti naujas istorijas? Mąstydamas apie tai, klajojau Czesławo Miłoszo gimtinės – Šetenių – pievomis.