Sergejus Chudijevas

Meilė – emocija, aistra ar rūpinimasis žmonėmis?

Šis tekstas skirtas svarbiausiai krikščioniškai dorybei – meilei.

Kas blogiau: ištvirkavimas ar žudymas?12

Nedera kviestis šėtono, kovai su šėtonu. Tie žmonės, kurie skelbia, jog sodomitai nusipelno mirties, tikrai nėra mūsų sąjungininkai. Nepamirškime, kad Žmogaus Sūnus atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti.

Žmogaus atsakomybė1

 Mūsų pasaulis sukurtas Dievo – jame yra tikslas ir sumanymas, viltis ir paskirtis. Žmogui skirta viešpatauti – tai yra jo sprendimai sukelia realių pasekmių jam pačiam ir visam pasauliui

Kristus – absurdo nugalėtojas95
Sergejus Chudijevas - Kelionė

„Kodėl mes gyvename? Kodėl mes pasmerkti mirti? Ką su visu tuo daryti?“ – tai klausimai, kurių negalime išvengti, todėl ir neverta nuo jų slėptis. Kaip sako tas pats Camus, „žmogaus, kuris neapgaudinėja pats savęs, veiksmai reguliuojami to, ką jis laiko tiesa“.

Apie (ne)teisingą karą4

Bendraudamas su žmonėmis, kurie mano, jog teisinga remti kurią nors pusę kariniame konflikte, paprastai greitai įsitikinu, jog abejų pusių patriotai panašiai argumentuoja, kodėl krikščionims leistina žudyti ar net kankinti kitus žmones.

Herojaus portretas juodame fone1

Geri žmonės verčia įsitempti ir erzina – juk ir aš galėčiau būti geras žmogus, niekas netrukdo, tik paprasčiausiai trūksta noro. O štai blogiečiai – kuo blogesni, tuo geriau – sukuria foną, kuriame galiu save matyti kaip gerą, net ir nesikeisdamas.