Ses. Rima Malickaitė CC

Sekmadienio meditacija. Kodėl Dievas kartais neišklauso mūsų maldų?
Ses. Rima Malickaitė CC - Bernardinai.TV

Jėzus mus drąsina melstis su tikėjimu ir pasitikėjimu. Ypač suklusti, kai malda neišklausoma.

Nuotrupos. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio 80-mečio proga15
Ses. Rima Malickaitė CC - Naujasis Židinys-Aidai

Apie Jo Eminenciją daug prikalbėta – ir gera, ir bloga, kalbėta rūmuose (liaudiškai „palociuose“) ir tvarteliuose, paplonintu balsu ir sensacingomis antraštėmis pirmuosiuose puslapiuose.