ses. T. Faustina Dabašinskaitė, CSJ

Sekmadienio meditacija. Trys džiaugsmo motyvai

Pačiame gavėnios viduryje įsiterpia džiaugsmo sekmadienis. 

Sekmadienio meditacija. Tikroji misionieriaus jėga

Viešpats kviečia mus į misiją ir galime jungtis prie jos ramia širdimi, nes tai jis – pjūties šeimininkas.