Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Hommage Paryžiaus Dievo Motinai. Apie gotikinę katedrą

Gotikos stilius nėra tik techninių išradimų rezultatas. Čia atsiveria naujas žmogaus ir pasaulio matymas.

Nematyti Italijos šedevrai Lietuvos šventajam

Gegužės 18 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija“. Joje – niekada nerodyti šventajam skirti kūriniai iš Florencijos, Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. 

Kuo svarbus Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus?39

Sigita Maslauskaitė rašo apie pirmąjį Marijos atvaizdą Lietuvoje, vainikuotą popiežiaus karūnomis, išsaugotomis iki mūsų dienų.

Kad Kristaus kryžius neliktų be galios

Menotyrininkės S. Maslauskaitės-Mažylienės komentaras apie kryžiaus ikonografiją ir jo reikšmę. 

Kas jis – šiuolaikinis sakralusis menas?

Per patirtį ir vaizduotę amžinosios Europos istorijos temos šiuolaikiniame kūrinyje gali įgyti savitą formą, regimą pavidalą ir perteikti religinės kilmės žinią. S. Maslauskaitės-Mažylienės komentaras. 

Elvyros Kairiūkštytės piešiniai Bažnytinio paveldo muziejuje

Parodoje pirmą kartą rodomi 27 didžiuliai piešiniai, geriausiai atskleidžiantys menininkės gvildentus dvasinius ieškojimus ir parodantys, kad religinė dailė gali būti nesustabarėjusi.

Šiuolaikinė bažnyčių architektūra. Keli pamąstymai8

Mūsų laikas yra sekuliarizacijos laikas. Sekuliarizacijos, kuri Lietuvoje po sovietmečio priespaudos ir atgautos Nepriklausomybės polėkio peraugo į indiferentiškumą: žmogus nebeneigia Dievo egzistavimo, kaip tai darė netolimoje praeityje, bet mato Dievą kaip kažką, kurio neverta nei skelbti, nei su juo kovoti.

Ar teptukas labiau prasikaltęs už plunksną?

Klausimas apie atvaizdo ir religinės patirties santykį, kaip rodo net ir politiniai įvykiai, taip pat ir šiandien yra aktualus.

Pasiimti kaip įmanoma mažiau ir tik tai, kas būtina2

Piligrimystės reiškinys atskleidžia viduramžių Europos visuomenės pamaldumo specifiką ir pasaulio suvokimo bruožus. Tai vienas iš būdų pažinti viduramžių žmogaus pasaulėžiūrą ir apmąstyti dabartinės Europos tapatybės pagrindus.

Apie ką mums liudys religinis paveldas?28

Religinio paveldo pristatymas minėtu „tinkamu būdu“ – nelengvas uždavinys muziejininkams. Kas yra toji religinė vertė? Kaip paaiškini jos svarbą ir reikšmę šiandienos žmogui? Kaip ją iššifruoti ir suprasti?

Pirmieji įspūdžiai apie „Don Karlo“ operos ikonografiją5

Kad Katalikų Bažnyčia yra baubas ir siaubas tą jaučiame viso pastatymo metu, nors arijų tekstai ir muzika anaiptol to neteigia. Tik vaizdai.