Sigita Šilingaitė

Jautrūs paviršiai
Sigita Šilingaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Pokalbis su vieno žymiausių išeivijos dailininkų Prano Gailiaus (1928–2015) retrospektyvinės parodos kuratorėmis.