Sigita Sipavičiūtė

Broniaus Radzevičiaus kūrybos paslaptys2

Turbūt kiekviena karta turi kas kartą iš naujo atrasti Bronių Radzevičių. O apie B. Radzevičiaus kūrybą dar daug kas nutylėta, nepasakyta.