Silvija Knezekytė

Ieškoti pašaukimo patirtyje

Pokalbis su broliais dvyniais jėzuitais Aldonu ir Algiu Gudaičiais.

Rūpintis kūrinija kasdien

Dažnai mums atrodo, kad ekologija neturi nieko bendro su tikėjimu. Ogi ne! Popiežius Pranciškus paprastai ir aiškiai mums primena, kad tas pats Kūrėjas sukūrė ir žmones, ir gamtą.