Simas Čelutka

Arendt iki Eichmanno. Blogio šaknų paieškos politikoje
Simas Čelutka - Naujasis Židinys-Aidai

Pasak Arendt, politika kuria bendrą pasaulį ir pasirodymo erdvę, suteikdama galimybę žmonėms pilnai atskleisti savo potencialą ir unikalias tapatybes. Politika – tai veiksmo ir diskusijų sritis.

Rimtas požiūris į blogas idėjas. Timothy Snyderį kalbina Simas Čelutka1

Kodėl idėjos yra svarbios? Apie tai T. Snyderį kalbina S. Čelutka.

Holokaustas ir laisvės klausimas

Asmeninės atsakomybės už savo ir savo šalies veiksmus prarastis – vienas esminių veiksnių, sudariusių sąlygas įgyvendinti Holokaustą.

Kodėl Vakaruose ne visada laimi Kremliui palankūs kandidatai9
Simas Čelutka - Vilniaus politikos analizės institutas

Kremliaus ruporai RT ir Sputnikas, prokremliški ir netikri tinklalapiai, trolių ir botų armijos be paliovos kūrė įvairiausius „alternatyvius faktus“ apie naująjį Prancūzijos prezidentą. 

Pareiga ginti tikrovę: konservatyvus požiūris4
Simas Čelutka - Naujasis Židinys-Aidai

Politinių pasaulėžiūrų peizaže konservatizmas pirmiausia išsiskiria savo atidumu ir ištikimybe tikrovei. Jei daugelis įvairių pakraipų dešinės ir kairės ideologų pradeda nuo abstrakčių principų ir samprotavimų, konservatoriai pirmiausia įsiklauso į tikrovę.

Tarp praeities, dabarties ir amžinybės. Šiuolaikinio konservatizmo įtampos
Simas Čelutka - Naujasis Židinys-Aidai

Kasdienėje kalboje sąvoka „konservatizmas“ įprasta nusakyti tradicionalistinę, į praeitį nukreiptą politinę pasaulėžiūrą. Linkstama manyti, kad konservatoriai jaučia nostalgiją tam, kas jau seniai praėjo.

Penki politinio abejingumo šaltiniai (II). Europos idėjų istorijos etiudas
Simas Čelutka - Naujasis Židinys-Aidai

Antroje teksto dalyje nagrinėjami kiti du idėjiniai šaltiniai: politinis romantizmas ir postmodernizmas.

Penki politinio abejingumo šaltiniai (I). Europos idėjų istorijos etiudas3
Simas Čelutka - Naujasis Židinys-Aidai

Neginčytina, kad reliatyvistinė nuostata „aš turiu savo interpretaciją, tu – savo, ir tegalime sutarti dėl to, kad nesutarsime“ yra viena pagrindinių politinio vangumo ir abejingumo versmių.

Siurrealus šiuolaikinės Rusijos autoritarizmas1

Siekiant suprasti Rusijos valdžios ir piliečių elgseną, verta pasistengti perprasti ją iš vidaus.