Skaidrė Zuozaitė

Mt 7, 21–29 „Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio“
Skaidrė Zuozaitė - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 21–29
„Namas, pastatytas ant uolos, ir namas, pastatytas ant smėlio“