Stasys Katauskas

Užrašai iš provincijos

Ne taip seniai teko lankytis Dovydų kaime. Iš čia yra kilę keletas gana garsių žmonių, žinomiausi iš kurių rašytojas Julijonas Lindė-Dobilas, kalbininkas Petras Būtėnas ir žurnalistas bei Lietuvos partizanas Julijonas Būtėnas.