Tobias Rupprecht

Kova dėl 1989 metų. Naujojo populizmo iškilimas Rytų Europoje ir jo prielaidų užginčijimas
Tobias Rupprecht - Eurozine

Liberaliai tvarkai susiduriant su vis daugiau kritikos Vakarų Europoje, 1989 metų atmintis, aktualizavusi konvergenciją tarp Rytų ir Vakarų, tampa vienijančiu pasipriešinimo simboliu.