Tomas Daugirdas

Totalitarinis kalėjimas galvose
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Žmogų iš totalitarinio kalėjimo ištraukti galima, bet kaip totalitarinį kalėjimą ištraukti iš žmogaus galvos?

Kas galėtų mus suvienyti?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Krikščionybė siūlo artimo meilę ir taip išvengia pavojaus žmogaus individualumą ir ypatingumą paskandinti įsivaizduojamuose kolektyvo poreikiuose. 

Bėda su sąvokomis: kolaboravimas nacistinis ar sovietinis
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Sovietinio kolaboravimo permąstymas būtų net didesnis savivokos pokytis nei santykio su Holokaustu apsibrėžimas.

Lietuviškoji Arkadija prieš neoliberalizmą
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Neoliberalizmui priskiriama didžioji dalis pasaulio ir valstybės ydų, o jo vieton siūloma lietuviška izoliuotos autoritarinės valstybės utopija, kurioje kažin ar norėtume gyventi.

Sovietizmas kaip nepastebima infekcija
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Infekcinis galvojimas neišvengiamai veda prie totalitarinės kolektyvinės atminties kontrolės. 

Ar Vilniuje turėsime Czesławo Miłoszo oro uostą?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Labiausiai Vilniaus oro uostui tiktų Czesławo Miłoszo vardas. Jis yra daug savesnis Vilniui ir artimesnis šiandienei Lietuvai nei Kantas – dabartiniams Kaliningrado gyventojams.

Ko verta Sąjūdžio nostalgija?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Sąjūdžio nostalgija nėra vertinga, nes ji labiau klaidina ir painioja nei grindžia kelius ateičiai.

Kaip nelietuviui tapti lietuviu?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Tyrimas iš tiesų atskleidžia Vidurio Europos tautų okupacines, nutautinimo ir kitas traumas. Okupacijos sąlygomis tautiškumas yra apibrėžiamas pirmiausia etniškai, jį supriešinant su kitomis tautomis, ypač su okupanto. 

Kultūra spąstuose
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Diskusija dėl „LRT Kultūros“ kanalo pavadinimo keitimo atskleidė, kad nelabai turime bendrą supratimą apie tai, kas yra kultūra. Esame pasimetę įtampose tarp masinės ir elitinės kultūros, tarp kultūros kaip ideologijos ir kultūros kaip asmens tobulėjimo.

Kiek seni ir tradiciniai yra „senovės baltai“?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lieka neaišku, kurį valstybiškai svarbų „dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą“ valstybė įsipareigotų saugoti, judėjimą „Romuva“ teisiškai pripažindama.

Europa ant slenksčio
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuva kaip ir prieš šimtą metų atsiduria kryžkelėje tarp Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos. Lietuvos politinėje darbotvarkėje klausimus apie suverenumo formas ir stiprinimą, gerovės kūrimą pakeičia klausimas apie valstybės išlikimą.

Lietuvos gynyba
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Geriausia Lietuvos gynyba būtų, jei piliečiai neatiduotų savo valios taisyklių anonimiškumui, o laisvių – į kalėjimą panašiai sistemai. 

Šimtmečio klausimas: ar ištversime demokratiją?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Idėjos Lietuvai konkursas – gana įprasto santykio su demokratija pavyzdys, kai siekiama demokratinio patvirtinimo iš anksto apsibrėžtam tikslui. Daug kont­roversiškesnis buvo balsavimas dėl Lukiškių aikštės paminklo. 

Ar laisvė suderinama su lietuvybe?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Tomas Daugirdas apie įstaigas ir institucijas, kurios, prisidengdamos patriotizmo skydais ir gąsdindamos visuomenę, atmeta lietuvių laisvę būti lietuviais. 

Vytis Lukiškėse2
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Vyčio kaip karžygio ant žirgo suplakimas su Lukiškių aikštės idėja kuria didelį prasminį ir simbolinį disonansą, rašo Tomas Daugirdas. 

Uždegančios vizijos ir aprengti balkonai13
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui vis labiau nerimstama, kaip gyvensime toliau, tačiau iš tiesų labiausiai trūksta ne tiek veržimosi į ateitį, kiek susitvarkymo dabartyje.

Kada tapsime netikinčiais?85
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Birželio pabaigoje mirusio religijos sociologo Peterio Bergerio idėjų raida rodo ant kokio netvirto pagrindo stovi mokslas apie religiją ir kaip sunkiai nuspėjama krikščioniškumo istorija. 

Mes sveikinimų ratuos
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuvišką visuomenę į bendrą visumą klijuoja disciplina, didaktika ir sentimentalumas. Tokia kritiko išvada, pažiūrėjus ir paklausius sveikinimų laidų.

Karas, kurio nebuvo10
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuvių tautos istorijoje prieštaringiausių įvykių sankaupa yra Antrasis pasaulinis karas – Tomo Daugirdo komentaras iš „Naujasis židinys-Aidai“.

Vargas dėl valstybės šimtmečio 12
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

„Daugiau kaip du dešimtmečius gyvename kaip demokratinė visuomenė, o valstybės šventę norime švęsti taip, kaip tai tepajėgtų totalitarinė ar autoritarinė valstybė“, – rašo Tomas Daugirdas „Naujajame Židinyje-Aidai“. 

Ko trūksta mūsų kultūros kritikai?9
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Galima net teigti, kad lietuviškoji kritika yra beveik išsilukštenusi iš sovietinių kritikos spąstų, kuriuose tebuvo dvi kameros: pagyrų–liaupsių ir sutriuškinimo–draudimo.

Politiška reiškia krikščioniška104
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Daug kalbame apie ideologijų ir net politiškumo krizę. Lietuvoje yra populiarūs, atrodo įtikinami ir beveik visuotinai įsitvirtinę kai kurie mitai apie politiką. Jie skatina nuo politikos atsiriboti kaip nuo blogio.

Apie jausmų politiką
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Politika postmoderniame pasaulyje tampa vis labiau „populistine“, – Lietuva čia anaiptol ne išimtis. Pažvelgus į pastarųjų metų virsmus matyti, kad mūsų šalyje politika yra tapusi nepatenkintųjų ar nepasitenkinimo jausmų politika.

Už ką balsuoti krikščioniui?67
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Krikščioniškumo ir politiškumo santykis apskritai yra drauge ir paprastas, ir problemiškas. Krikščioniui galioja bendras principas: „Kas iš Dievo – Dievui, kas iš cezario – cezariui“.

Ar Bažnyčia valdo Lietuvos politiką?27
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Pastaruoju metu buvo svarstyti ar net priimti keli įstatymai, kurie sekuliarios valstybės idėjos jautresnius gynėjus paskatino garsiai prabilti apie neva ypač didelę Bažnyčios įtaką Lietuvos politikai.

Lietuvoje nėra pilietinės visuomenės15
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Dėl pavadinime konstatuoto fakto kaltinimą pirmiausia reikia pateikti intelektualams. Jie visiškai iškreipė pilietinės visuomenės sampratą.

Sąjūdžio kompromisas ir inteligentų neapykanta9
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Neįmanoma nepastebėti suaktyvėjusių intelektinių pastangų reabilituoti sovietinių kūrybinių inteligentų veik­lą, pirmiausia per jau simboliu tapusį Justiną Marcinkevičių.

Lituanistika: tarp svajonių, politikos ir biurokratijos4
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Vasario pabaigoje Lietuvos mokslo taryba (LMT) iškilmingai pristatė Nacionalinės lituanistikos plėtros programos 2009–2015 m. rezultatus.

Civilizacija epochų lūžyje5
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Šiandien galime konstatuoti, kad pasibaigė epocha, vadinama moderniąja. Naujieji amžiai žmonijai padovanojo tris pagrindinius dalykus: pramonės revoliuciją, tautas ir tikėjimą žmonijos pažanga.

Idant gerasis Ženia nepavogtų Kalėdų iš piktojo Grinčo2
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Kokia yra sovietinių filmų paslaptis, su kokiu dabar turimu ar siekiamu pasaulėvaizdžiu jie rezonuoja? Kas tokio yra lietuvio galvoje, kad jo akys atsiveria į šių filmų pusę?

Koks yra lietuvio charakteris?3
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Koks yra dabartinis lietuviškumas? Kokie dabartiniai lietuviškojo charakterio bruožai?

Tapkim kitokiais, nei buvom ir esam
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuviai yra lietuviški. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti normalu ir puoselėtina. Tačiau lietuviškumas ydingai suprantamas kaip tai, kas gryna, o jei gryna, tai ir nekintama. Lietuviškoji savivoka dabartiniame pasaulyje, kurią paryškina ir pabėgėlių migracijos Europoje problemos, veda į izoliaciją ir išnykimą.

Stabų karai2
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Kiek yra Lietuvai nusipelniusių asmenybių, kurioms „vis dar“ nepastatyti paminklai? Jei pradėtume skaičiuoti, tai nematytume galo. Ar nustosime statyti paminklus vien tada, kai nebeliks erdvių, kuriose jie galės rastis?

 
„Naujasis Židinys-Aidai“: Ko reikia mokyklai1
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Dabartiniame pasaulyje švietimui keliami ypač dideli reikalavimai. Lietuvoje dažnai kalbama apie švietimo krizes, prastus mokinių gebėjimus, mokytojų kompetencijų spragas, išreiškiamas nepasitenkinimas nepateisintais lūkesčiais ir panašiai.

„Naujasis Židinys-Aidai“: Apie pareigą žudyti
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Šiemet pradėtas rodyti amerikiečių meninis filmas Amerikos snaiperis Lietuvoje nesukėlė didesnių diskusijų. Tiesą sakant, jis išvis beveik nesulaukė atgarsių. Ir tai yra keista, turint galvoje visuomenės angažavimąsi su karu susijusiems dalykams.

Naujasis Židinys-Aidai: Gardžių bandelių patriotizmas1
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Metų pradžios nepriklausomybės minėjimai skatina stiprėti patriotinius jausmus. Patriotizmo stoka, matydami žmonių reakcijas, tarsi neturėtume skųstis. Vis dėlto tai yra labiau proginis patriotizmas, kuris kaip ir nesugeba užmegzti ryšio su kasdienybe, jos rūpesčiais ir gyvenimu.

Kas yra ta tradicinė šeima?2
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuvoje kartkartėmis vis atsinaujina diskusija apie tradicinę šeimą. Tikima, kad ji galėtų būti pagrindu visuomenei atsinaujinti, o valstybei – tvirtėti. Būtent į tai, kas vadinama tradicine šeima, žiūrima kaip į vietą, kurioje išsaugomos bei iš kartos į kartą perduodamos vertybės, į kurią remdamasis žmogus lieka tvirtas ir stabilus, nepaisant negandų.

Kas yra ta tradicinė šeima?
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuvoje kartkartėmis vis atsinaujina diskusija apie tradicinę šeimą. Tikima, kad ji galėtų būti pagrindu visuomenei atsinaujinti, o valstybei – tvirtėti. Būtent į tai, kas vadinama tradicine šeima, žiūrima kaip į vietą, kurioje išsaugomos bei iš kartos į kartą perduodamos vertybės, į kurią remdamasis žmogus lieka tvirtas ir stabilus, nepaisant negandų.

Velniui patinka demokratija9
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Gerovė ir ramybė Lietuvos valstybėje tampa vis labiau savaime suprantamu dalyku, tarsi natūralia visų žmonių teise. Jau beveik pripratome, kad blogis egzistuoja kažkur kitur, tačiau ne Lietuvoje.

Matrioškinis Vilnius: apie grožį ir vamzdį18
Tomas Daugirdas - Naujasis Židinys-Aidai

Vasaros pradžioje naujai įsižiebusioje diskusijoje apie Vlado Urbanavičiaus skulptūrą Vilniuje „Krantinės arka“ dažniausiai pabrėžiama, kad ji „negraži“. Kaip įvardijo Seimo narė Agnė Bilotaitė, „vamzdžio“ buvimas neturįs estetinio pagrindo.