Tomas Viluckas

Pranciškaus pranašystė
Tomas Viluckas - Artuma

Pranciškus nesuinteresuotas nei galios centru, nei madingomis išsivysčiusio pasaulio intelektualinėmis teorijomis, nei vedančia į karus mirties logika.

Popiežiaus vardo žinia
Tomas Viluckas - Artuma

Senajame Testamente vardo pakeitimas visada reiškė, kad pasikeitė asmens santykiai su Dievu.

Toks paprastas dvasingumas
Tomas Viluckas - Artuma

Popiežius Pranciškus kviečia pažvelgti į gyvenimą šeimoje kaip erdvę, kurioje ugdomas santuokai būdingas dvasingumas.

Fariziejai, arba Tikra ir netikra religija16
Tomas Viluckas - Artuma

Bažnyčios misija yra ištiesti ranką tiems, kurie kenčia, daryti viską, kad blogio būtų mažiau.

Tiesos išlaisvinti mokiniai4
Tomas Viluckas - Artuma

Biblijoje tiesa yra pažini, atsiskleidžianti, patiriama. Ji vyksta čia ir dabar.

Dėl kitų belsti į dangaus duris
Tomas Viluckas - Artuma

„Melstis už save verčia būtinybė, o už kitą skatina broliška meilė.“ Užtarimo malda, kylanti iš broliškos meilės, yra nesavanaudiškas, kilnus ir pranokstantis save veiksmas.

„Sielos“ byloja sieloms8

Dievo malonės ženklu reikėtų laikyti, kad krikščioniškos muzikos entuziastų gretose nejaučiamas konfesinis susiskirstymas ir esama praktinio, tikro ekumenizmo dvasios.

Valdžia vienija lietuvius grėsme ir baime6
Tomas Viluckas - Tiesos.lt

Ir kad grėsmė, baimė juos suvienytų, kuriami įvykiai. Tam puikiai panaudota net Ukrainos tragedija – ji puikiai tinka tam, kad keltų baimę ir tuo pagrindu leistų valdantiesiems sustiprinti savo pozicijas.

Tomas Viluckas. Jei Gretutės virs Jonukais12

Šįsyk Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) ir parlamentarė Asta Baukutė perspėja visuomenę apie bandymus į Lietuvą perkelti danų patirtį, metodinės medžiagos, patariančios, kaip vaikams skiepyti lyčių lygybės principus, pavidalu.

Tomas Viluckas. Nemylimas pasaulis27

Krikščionybė niekada nesiekia ištraukti asmens iš gyvenimo, tačiau ji suteikia žmogui jėgų kovoti ir gyventi visomis sąlygomis. Ji nesiūlo mums išsigelbėjimo nuo gyvenimo problemų, tačiau kai ką svarbiau – sprendimo būdą.

Tomas Viluckas. Kas atveria kelią blogiui33

Tad politinis veikimas nėra svetimas krikščioniui. Negana to, jei įsiklausome į palaimintojo Jono Pauliaus II mintį, – tai yra pareiga, kurios nepaisymas negali būti pateisinamas.

Tomas Viluckas. Kuo grįstas mūsų pamaldumas Dievo Motinai?16

Gegužės mėnesį katalikų tradicijoje yra akcentuojamas pamaldumas Dievo Motinai.

Tomas Viluckas. Kas gresia nūdienos krikščionybei?80

Neseniai garsiojo Pew tyrimų centro (JAV) darbuotojai atliko tyrimą tarp evangelikalų bendruomenių pastorių, siekdami išsaiškinti, ką evangelikalų vadovai laiko didžiausiomis grėsmėmis krikščionybei.

Tomas Viluckas. Ar lietuviai eina išpažinties?29

Besibaigiančios gavėnios bruožas – bažnyčiose prie klausyklų lūkuriuojantys žmonės. Juos ten vis sukviečia pareiga prieš Velykas atlikti išpažintį.

Tomas Viluckas. Šešios valandos su popiežiumi1

Būtent tiek, šešias valandas, su popiežiumi Benediktu XVI Romos vyskupo vasaros rezidencijoje Kastel Gandolfe (Italija) praleido vokiečių žurnalistas Peteris Seewaldas.

Tomas Viluckas. Gavėnia be sekso?26

Ko gero, ne viena praktikuojančių katalikų sutuoktinių pora šį klausimą patyliukais svarstė prieš gavėnios pradžią.

Tomas Viluckas. Sugrąžinti gavėnią2

Pelenų dieną prasidėjęs gavėnios laikas yra kažkuo nepatogus nūdienos katalikams.

 

Tomas Viluckas. Ar katalikai Lietuvoje patikimi tarpininkai?37

Todėl kažkas turėtų kisti pačioje bažnytinio gyvenimo sistemoje. Reikia pokyčių, kure padėtų pertvarkyti Bažnyčios santykius – tiek viduje, tiek su visuomene.

Tomas Viluckas. Įsikūnijimas206

Adventas yra puikus metas įsigilinti į įsikūnijimo slėpinį. Šis slėpinys yra pamatinis krikščionių tikėjimui, nes neįmanoma žmogaus vadinti krikščioniu, jei jis netiki tiesa, kad amžinasis Žodis (Logos) tapo žmogumi.

Tomas Viluckas. Prezervatyvai ir Benediktas XVI62

Benedikto XVI pokalbių su Peteriu Seewaldu knyga „Pasaulio šviesa: popiežius, Bažnyčia ir laiko ženklai“, vos spėjusi pasirodyti, sulaukė padidėjusio dėmesio, nes ten išsakytos kai kurios mintys sukėlė nevienareikšmių vertinimų.

Tomas Viluckas. Pinigai Bažnyčioje42

Aną sekmadienį teko girdėti, kaip vienos parapijos klebonas per skelbimus po Mišių kantriai parapijiečiams aiškino, kodėl iš Sutvirtinimo sakramentui besirengiančių jaunuolių tėvų prašoma 50 Lt auka.

Tomas Viluckas. Kodėl politikai šoka?7

Komercinės televizijos savo naujuosius televizijos sezonus pradėjo nuo šokių projektų. Kiekvieną šeštadienį LNK ir TV3 stoja į nuožmią dvikovą dėl žiūrovų simpatijų ir laiko. Tačiau ne apie šių laidų kokybę, lygį ar reitingus norėtųsi šįsyk pasvarstyti.

Tomas Viluckas. Šventųjų mokykloje 5

Viena iš dažniausiai pasitaikančių nuomonių apie katalikus yra ta, kad jie garbina šventuosius.

Tomas Viluckas. Ar Dievas bodisi mūsų atlaidais?11

Ar bažnytinė bendruomenė pakankamai veiksmingai išnaudoja atlaidus, kad jie taptų gera proga prisibelsti į nūdienos žmogaus širdies duris?

Tomas Viluckas. Moterų diakonija. Kodėl gi ne?52

Kunigų pedofilija, tūkstančiai parapijų be kunigų, lyčių lygybės nuostatos katalikus verčia klausti, kodėl moterims negalima būti dvasininkų luome.

Tomas Viluckas. Viešieji ryšiai ir Bažnyčia120

Praktiškai kokia informacija pasieks eilinį jos vartotoją, tokią nuomonę jis ir susidarys apie vieną ar kitą dalyką. Akivaizdu, kad Brazausko laidotuvių fone Katalikų Bažnyčia atrodė, švelniai tariant, - nekaip.

Tomas Viluckas. Jaunimas ir Bažnyčia: dialogas įmanomas15

Jei jaunam žmogui bus ištiesta ranka, su juo bus mezgamas pokalbis, o ne jam pateikiamas gero elgesio sąrašas, į jį bus kreipiamasi jam suprantama kalba, tuomet įvyks susitikimas.

Tomas Viluckas. Kodėl praleidžiame sekmadienio Mišias?42

Kiekvieną sekmadienį Mišiose dalyvauja 9-10 proc. katalikų, kita vertus, atskleidžžia, kad Lietuvoje klesti proginė arba folklorinė katalikybė.

Tomas Viluckas. Visuomenės apklausos ir katalikai80

Penktadienį paskelbti  portalo DELFI užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktos apklausos rezultatai apie Lietuvos gyventojų požiūrį į Katalikų Bažnyčią. Tokios apklausos nėra dažnas reiškinys mūsų viešojoje erdvėje, tad jų rezultatai verti atskiro aptarimo.

Tomas Viluckas. Kardinolas prieš kardinolą: ar tai pradžia?25

 Labiausiai pastarosiomis dienomis aptariama katalikiško pasaulio naujiena – Vienos arkivyskupo kardinolo Christopho Schoenborno žodžiai, pasakyti didžiausių Austrijos žiniasklaidos priemonių leidėjams. Pokalbio metu jis tiesiai apkaltino kardinolą Angelo Sodano dvasininkų pedofilų dangstymu.

Tomas Viluckas. Kuo didžiuojasi Benediktas XVI? – arba- Akistata su tiesa174

Prieš savaitę viešėdamas Maltoje popiežius Benediktas XVI nukentėjusiems nuo lytinės kunigų prievartos vyrams pasakė: „Labai didžiuojuosi jumis, kad išdrįsote papasakoti savo istoriją."

Tomas Viluckas. Bažnyčia yra pajėgi susidoroti su problemomis13

Prieš Didžiąją savaitę šalies žiniasklaidoje nuaidėjo žinia, kad Panevėžio vyskupijoje kunigui Juozapui Antanavičiui yra apribojami vieši kunigiški pastoraciniai veiksmai ir rekomenduojamas atgailos gyvenimas.

Tomas Viluckas. Ko neįgalieji laukia iš Bažnyčios4

Neįgaliesiems, tiek jauniems, tiek seniems, reikia ne tik pensijos, sotaus kąsnio, gero koncerto. Kaip ir visi žmonės, jie trokšta tobulėti ir augti dvasiškai.

Tomas Viluckas. Menamos ir tikros grėsmės dvasingumui. Atsakas O. Volskiui (II)134

Vaizduodamas iš pranciškonų, charizminių grupių „tikrosios” katalikybės griovėjus, kunigas Oskaras Volskis sąmoningai ar ne nutyli tikrąsias problemas, kurios naikina liturginę kultūrą Lietuvoje.

Tomas Viluckas. Menamos ir tikros grėsmės dvasingumui. Atsakas O.Volskiui (I)157

Neseniai „Bernardinai.lt“ perspausdintas kunigo Oskaro Petro Volskio tekstas, po juo pasirodęs arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas diskutuoti apie liturgiją, verčia imtis plunksnos ir drįsti prabilti šia tema.

Tomas Viluckas. Nusižudė kunigas. Normalu?44

Vasario šventės šiemet buvo nuspalvintos liūdnu įvykiu - Varėnos parapijos klebonas, dekanas Valentinas Virvičius baigė savo gyvenimą savižudybe.

Tomas Viluckas. Ar neišvejame Jėzaus iš krikščionybės?35

Sausakimšos salės, diskusijos internete, didžiųjų interneto portalų ir kitų žiniasklaidos priemonių susidomėjimas, – taip praėjo kunigo Benoit Domergue vizitas Lietuvoje.

Tomas Viluckas. Prezidentė tikėjosi tik tiek? Gaila

Po prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimo su Generalinės prokuratūros galvomis jos atstovas spaudai pareiškė: "Prokuratūros vadovai informavo valstybės vadovę, kad pedofilijos byla parengta ir keliaus į teismą. Tai yra tas rezultatas, kurio prezidentė tikėjosi."

Tomas Viluckas. Krikščionio vardas: ar leisime jį niekinti?35

Savaitgalį įsikūrė nauja partija. Neapsistosime ties šios partijos veiklos principais ar perspektyvomis mūsų politinėje padangėje. Šįsyk ne apie tai. Drįstu tarti, kad, pasivadinęs Krikščionių partija, naujasis politinis darinys paprasčiausiai spjovė į veidą visiems sąmoningiems Jėzaus Kristaus pasekėjams Lietuvoje.

Tomas Viluckas. Ministras pasitraukė - problemos liko

Ketvirtadienį užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, kuriuo prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė nepasitikinti, atsistatydino iš einamų pareigų.

Tomas Viluckas. Buvo - nebuvo


Nepaisant neigiamo konteksto verta pažymėti, kad Lietuvos pastangos išaiškinti tiesą buvo įvertintos pozityviai tarptautiniuose sluoksniuose.

Tomas Viluckas. Kas vyksta „Marijos radijuje“?63

Ne vienas Lietuvos katalikas šiomis dienomis nustebęs klausia: „Kas vyksta „Marijos radijuje“?“

Tomas Viluckas. Kaip padaryti G. Vagnorių ministru?16

Vienas iš pastarųjų mėnesių Lietuvos politinio gyvenimo bruožų - politinio kapinyno gyventojų bandymai grąžinti savo prarastas pozicijas krašto politiniame peizaže.

Tomas Viluckas. 2009-ieji Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje: išnaudotos ir neišnaudotos galimybės16

Mums nepavaldūs laikrodžiai skaičiuoja paskutines 2009-ųjų valandas. Įprasta baigiantis metams surasti ryškiausias gaires, kurios paženklina nueitą kelio atkarpą.

Tomas Viluckas. Ar išmoksime airiškas pamokas?75

Pasaulio katalikų informavimo priemonėse netyla vadinamosios Dublino ataskaitos (Dublin report),  arba tiksliau – Murphy komisijos (Murphy Commission) tyrimo vertinimai.

Tomas Viluckas. Ar sulauksime lietuvių ir žydų diskusijos5

Žiniasklaida pranešė, kad 2011 metus siūloma paskelbti Holokausto aukų atminties Lietuvoje metais. Tokį rezoliucijos projektą Seime įregistravo parlamentaras, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris, o jį pasirašė įvairių Seimo frakcijų 51 atstovas.

„Atika“: po karų lieka „Himnai ir vėliavos“7

Klaipėdiečių grupė „Atika“ savo gerbėjus pradžiugino nauju albumu „Himnai ir vėliavos“.

Tomas Viluckas. Neįgalieji: ko bijome ir iš ko juokiamės?3

Tad stebint žiniasklaidos priemones ir mūsų reakcijas į ten šmėžuojančius negalios reiškinius atrodo, kad mūsų požiūris į neįgalius žmones vis dar nėra laisvas

Tomas Viluckas. Lietuviai nemėgsta melstis?85

Reikalingas tokių mokyklų tinklas, kuris kiekvienoje vyskupijoje būtų struktūra, o joje dalytųsi patirtimi tikri maldos liudytojai. Gal tuomet malda lietuviams taptų kasdienybe?

Tomas Viluckas. Žala, kurios negalima bus pašalinti8

Ketvirtadienį Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pateikė parlamentarams tyrimo dėl vadinamojo pedofilijos skandalo išvadų projektą. Skaitant jį susidaro dvejopas vaizdas.