Vaidilė Šumskienė

„Labiau verti dangaus“: kas buvo šv. Teresėlės tėvai Zelija ir Liudvikas Martenai1

„Gerasis Dievas man davė tėvą ir motiną, labiau vertus dangaus nei žemės...“ Šie dukros žodžiai skamba taip paprastai, o kartu ypatingai. Kaip tėvai elgiasi, gyvena, jei jie verti dangaus?

Mūsų gyvenimo drama Biblijoje: kas tai?

Bibliodrama tinka visiems, kurie yra nori daugiau sužinoti apie save ir savo santykį su Dievu. Kiekvienas bibliodramos užsiėmimas – tai nuotykis, išgyventas Dievo artumoje.