Vaidotas Vaičaitis

Modernios Lietuvos šimtmetį pasitinkant

Man tikrai keista, kodėl pastaraisiais metais žiniasklaidoje tiek daug informacijos apie Vasario 16-osios akto originalo paieškas, bet tiek mažai apie jo turinį. Ar tai reiškia, kad jo turinys mums savaime suprantamas? 

25 Konstitucijos metai ir galimai antikonstitucinės praktikos

Konstitucijos 25-metis yra puikus atskaitos taškas permąstyti mūsų konstitucines vertybes ir susiformavusias praktikas, pavyzdžiui, prašymus Konstituciniam Teismui sprendimais aiškinti savo nutarimus.

AT Pirmininko statusas objektyviai?3

1990–1992 m. egzistavęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pareigybės institutas nėra valstybės vadovo pareigybė stricto sensu. 

Keletas minčių apie KT nutarimo dėl dvasininkų atleidimo nuo karo prievolės metodologiją20

Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Katalikų Bažnyčios kunigai (ir kiti tradicinių religinių bendruomenių dvasininkai) privalo atlikti krašto apsaugos tarnybą. Doc. dr. Vaidoto Vaičaičio komentaras.

Ambasadorių prisimenant2
Vaidotas Vaičaitis - Žurnalas „Ateitis“

Apie ką dažniausiai kalbėdavo ambasadorius Vytautas A. Dambrava? Jo lūpose dominavo dvi temos: tikėjimas ir Lietuva.

1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija ir Lietuvos valstybingumas bei teisės tradicija
Vaidotas Vaičaitis - Žurnalas „Ateitis“

Gegužės 3-iosios konstitucijos tema Lietuvoje galėtų būti siejama su istorinės bei kultūrinės „atminties vieta“, nes su jos priėmimu, galiojimu ir tekstiniu turiniu susijusios skirtingos interpretacijos Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje bei kitų valstybių istoriografijoje ir šiuolaikinėje pilietinėje šių šalių visuomenės sąmonėje.