Vilma Vaskelaitė

LDK istorija: tarp supratimo ir vaizduotės

Kam XXI a. žmogui reikalinga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija? Kas, be pavadinimo, sieja modernią Lietuvos Respubliką su senąja kunigaikščių ir bajorų valstybe?

Karaliaučiaus universiteto studentų organizacijos „Littuania“ istorija ir veiklos bruožai

Organizacijai „Littuania“ buvo būdingas tiek kraštietiškas rytprūsiškas, tiek nacionalinis vokiškas patriotizmas.