Vincas Kolyčius

Mt 25, 14–30 „Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 14–30
„Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“

Mk 6, 17–29 „Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas
Psalmyno I savaitė

Mk 6, 17–29
„Noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą“

Mt 23, 23–26 „Reikia tai daryti ir ano neapleisti“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 23–26
„Reikia tai daryti ir ano neapleisti“

Mt 23, 13–22 „Vargas jums, aklieji vadai!“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 23, 13–22
„Vargas jums, aklieji vadai!“

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS Lk 1, 57–66. 80 „Jo vardas – Jonas“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 1, 57–66. 80
„Jo vardas – Jonas“

Mt 6, 19–23 „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 19–23
„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“

Mt 6, 1–6. 16–18 „Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 1–6. 16–18
„Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atsilygins“

Mt 5, 38–42 „Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“
Vincas Kolyčius - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 38–42
„Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui“