Vito Mancuso

Kaip katalikai supranta sąžinės viršenybę5

Kai kalbama apie etiką, pirmiausias rūpimas klausimas yra šis: ar egzistuoja gėris, kaip kažkas universalaus ir objektyvaus, gėris, kuris galioja visiems, nepaisant aplinkybių?