Vysk. Jonas Ivanauskas

Kaip ir kur galime susitikti Jėzų?
Vysk. Jonas Ivanauskas - Kaišiadorių vyskupija

Būtų didelis nuostolis, jei tik teoriškai kalbėtume apie Jėzų, bet nesikalbėtume su Jėzumi

Mintys žvelgiant į kanoninį pal. Teofiliaus paveikslą24

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko mintys apie kanoninį palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninį atvaizdą, nutapytą lenkų dailininko Zbigniewo Gierczako.