Vysk. Jonas Kauneckas

Kai visi kunigai laikomi kažkuo kaltais

Kol kaltė nėra įrodyta, teisė sako: nekaltas. Deja, JAV ir vokiškai kalbančiuose kraštuose kunigams taikomas priešingas principas: „kaltas, kol nekaltumas bus įrodytas“. 

Ar kunigai turėtų grįžti į sakyklas?

Vysk. J. Kauneckas klausia, ar kunigai turėtų grįžti į sakyklas. Argi iš jos nebūtų kunigo žodis daug artimesnis, demokratiškesnis, labiau liturgiškas ir daugiau visus žmones pasiekiantis?

Tūkstančiai herojų neišdavė laisvės
Vysk. Jonas Kauneckas - Pro Patria

Panevėžio vyskupo emerito J. Kaunecko kalba, pasakyta minint ketvirtąsias mons. Alfonso Svarinsko mirties metines.

Didysis, garbingasis Lietuvi!

Skelbiame vyskupo emerito Jono Kaunecko kalbą, pasakytą atsisveikinant su šviesaus atminimo akademiku Zigmu Zinkevičiumi.

Tikrasis pasaulio perkeitimas1

Jėzus Kristus visada skelbė meilę vargšams, ligoniams, nuskriaustiesiems. Iš to kyla ir Jo įsteigtos Bažnyčios socialinis mokymas. Bažnyčia visada rūpinosi ligoniais, vargšais, našlaičiais.