Vysk. Linas Vodopjanovas OFM

„Tegu užgimęs kūdikėlis Jėzus užpildo dieviška ramybe“
Vysk. Linas Vodopjanovas OFM - Panevėžio vyskupija

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas šv. Kalėdų proga. 

„Kristus kviečia visus jus gyventi“

Pavevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Velykų sveikinimas.