Vyskupas Kęstutis Kėvalas

Vaizdo homilija. Prisikėlimo ženklai
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

Didžiojo penktadienio įvykiai sukėlė sumaištį mokinių širdyse, – bet štai jie bėga ankstų rytą, nes širdies nuojauta kužda: kažkas čia daugiau, nei gali suprasti mūsų protai.

Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principai20
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Iustitia et Pax

Šioje laidoje siūlome vyskupo Kęstučio Kėvalo  pasakojimą apie svarbiausias Bažnyčios socialinio mokymo siūlomas gaires. Neabejojame, kad šis pasakojimas bus įdomus kiekvienam, norinčiam geriau pažinti Bažnyčios socialinį mokymą.

Apie subsidiarumo principą ir valdžios ribas1
Vyskupas Kęstutis Kėvalas - Bernardinai.TV

Vyskupas Kęstutis Kėvalas pasakoja apie Bažnyčios socialinio mokymo šerdį – subsidiarumo principą. Taip pat svarsto, kiek Bažnyčia turi drąsos ir atkaklumo laikytis šio principo vidaus gyvenime. Vyskupas kelia klausimą apie valdžios ribas teisingoje visuomenėje.

Dovanojimo džiaugsmas, arba Kodėl palaiminti romieji?3

Kartą miestelyje apsigyveno išminčius, kuris greitai pagarsėjo gerais patarimais ir pamokymais. Vienas jaunuolis susapnavo, kad šis išminčius padovanosiąs jam brangų perlą.

Bernardinai TV. Bendradarbiavimas yra tikrasis atsakymas

Kovoti už sąžinės laisvę – tai kovoti, kad būtų vertinamos tos savybės, kurios reikalingos eiti pareigas, o ne kovojama prieš tikinčiuosius.

Kaip pasakysime, yra taip pat svarbu, kaip ir ką sakysime1

Forma pasidaro tokia pat svarbi, o kartais net ir lemiama norint perduoti turinį. Kaip mes pasakysime, yra taip pat svarbu, kaip ir sakysime. Kalbant apie atokiai nuo Bažnyčios besilaikančio jaunimo patraukimą, internetas yra prioritetinė erdvė.