Vytautas Landsbergis

Apie krikščionybę. Pamokslas tyruose
Atmeskite savo veidmainystę. Ateikite pas mane, sako Jis ir mažutėliams, ir fariziejams. Ir muitininkams, kurie skaičiuoja sidabrinius. Laikas išgirsti, laiko nebedaug.
Iš ko trėmimai?

Iš ko eina pati idėja, kad žmones galima tremti ištisomis tautomis arba masiniais tautų etapais, pradedant nuo laisviausių, nepaklusniausių. 

Šis tas apie vertybes

Žmoniškumas sutapo su Kristaus mokymu, turbūt iš ten ir kyla. Didžioji revoliucija prieš 2000 metų.

Iš Rabindranato Tagorės kosminio minimalizmo

Begalinių pasaulių pajūryje susitinka vaikai. Jie tik prisirenka akmenėlių ir vėl juos išbarsto.

V. Landsbergio atsakymai į klausimus 1997-ųjų pabaigoje

Kiekvienas žmogus turi bent stengtis būti savimi, neapsimetinėti, neapgaudinėti. Ir politikas yra toks pats žmogus.

Pranciškus kaip gydytojas pasirinko pačias opiausias vietas

Pranciškus norėjo pažinti Lietuvą ne pagal protokolą, o tiesiai, asmeniškai, pasirinkdamas kaip gydytojas pačias opiausias vietas.

Ko paklausčiau Pranciškaus

Trys profesoriaus Vytauto Landsbergio klausimai kitą savaitgalį į Lietuvą atvykstančiam Šventajam Tėvui. 

Apie žmogų124

Nereikia pykti, matote, kad vienišas žmogus turi nors Dievą. Kalbina. Smūtkas, tai žmogaus autoportretas.

Ar girdite, broliai europiečiai?3

V. Landsbergis apie Astrave statomos atominės elektrinės perkėlimą į kitą vietą.

Patyčių topas25

Esame nusipelnę gyventi progresinėse patyčiose. Tepasvarsto moralinė teologija, nes nebėra kur kreiptis.

Būk1

Žmogus prasidėjo sykiu su žodžiu:

būk žmogus. Ne tik lavos gabalas ir ameba. Būkite žmonės.

Krzysztofas Zanussis prisiglaudė Panevėžy1

Tai kultūrinė, dar ne politinė, prieglauda arba prieglobstis, kurį garsaus režisieriaus K. Zanussio pjesė „Puikybė“ rado kito garsaus režisieriaus vardu pavadintame Panevėžio teatre.

Vytautas Landsbergis: „Pasaulis likęs be meilės ir atjautos žus“28

Toks jūsų pasaulis žus – pasaulis likęs be meilės ir atjautos.

Facebas iš rusų radijo46

Savižudybės, plintančios vaikų savižudybės. Vis daugiau jų. Grupės, linkusios į tai. Bendraujančiųjų šia tema. Gal veikia grupinis skatinimas? Gal iš šalies? Tada kalti niekšai. Gal telkiasi tartum sektos?

Už gyvenimą ir taiką. Konstitucija žmonėms

Nemanykim, kad tai juokinga – balsuoti už Gyvenimą ir Taiką. Jei ne, tu balsuoji už karą ir pagreitintą smurtinę mirtį. Tokio netaikaus elektorato nūnai būtų dauguma, kurią lemtingai papildo korektiškai neinantys balsuoti už nieką. Jie – už Nieką.

Mėginu suvokti19

„Pro Patria“: regis, tai organizacija, kurios tikslas yra visuomenės politinis ugdymas, kad nedalyvautų politikoje.

Nutariau reaguoti1

Vienas piktas neišmanėlis S. K., turįs jam žinomų asmeninių ekonominių motyvų puldinėti Landsbergių šeimą, šiomis dienomis išsižiojo prieš mano Tėvą ir Motiną.

Pranciškaus žodis6

Neseniai paskelbtoje enciklikoje Laudato si‘ Šventasis Tėvas kreipiasi į žmones kaip jų ir gamtos užtarėjas, raginantis suvokti didžiąją katastrofišką nuodėmę, kuri yra gamtos teršimas ir gyvasties naikinimas.

Trys Vasario 16-osios2
Vytautas Landsbergis - Geo politika

Tai dienos ir datos, nepaprastai svarbios naujausių laikų Lietuvos istorijai. Jos svarbios todėl, kad tomis dienomis buvo pasirašyti atkuriamo ir ginamo Lietuvos valstybingumo pamatinės reikšmės dokumentai.

Vytautas Landsbergis. Kažkas nestygsta123

Į dar vieną kontraversišką Tomo Venclovos aiškinimą, kokie lietuviai netikę ir kokių klaidų praeityje ir dabartyje yra padarę, atsiliepė įvairūs komentatoriai.

Vytautas Landsbergis. Savaitgalio pamąstymai29

Vienas jau eina paleistais apivarais, prasčiausiu gatvių stilium įžeidinėdamas Prezidentę – o gal pavyks ją išprovokuoti, gal pasakys ką nors atgal? Ne vien, kad su tokia kultūra kolega mažiausiai tinka į kultūros ministrus. Tačiau čia – tiktai gėlytės, pašaipa iš tautos prisikėlimo.

Vytautas Landsbergis. Jau pusantrų20

Artėja pusantrų metų sukaktis, kai po Seimo rinkimų sudaryta Permainų koalicija ėmėsi svarbių permainų, nors ir joje pačioje nesibaigia permainos, dažnai nepadedančios vykdyti nuoseklią politiką.

Vytautas Landsbergis. Žodžiai prie laužo12

Sausio 13-oji - mūsų skausmo ir garbės diena. Mes nugalėjome!

Vytautas Landsbergis. Apie emocinį ir valstybinį mąstymą Lietuvos ir Lenkijos santykiuose8

Lenkijos viešojoje erdvėje jau reiškiama nemaža pykčio dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo sprendimo, kaip ir kokiomis raidėmis Lietuvos piliečių pasuose rašytinos jų pavardės.

Vytautas Landsbergis. Ar viskas vaikams propaguotina?

Įstatymas, dėl kurio tiek kritikos ir debatų, nors ir neįsigaliojo dar ligi būsimo kovo, teturi viso labo vieną eilutę, kuri draudžia homoseksualumo propagandą mažamečiams. Štai kur tas didžiai erzinąs atvejis.

Vytautas Landsbergis. Vėl parduoda?
Kadaise pajutęs didelį pavojų šalies ateičiai, paklausiau viešai be jokios diplomatijos: ar mes jau parduoti, ar dar ne visai?
Vytautas Landsbergis. Savižudybės sindromas

Kas ką? Ar tas dalies mūsų žmonių tarsi neįveikiamas potraukis naikintis, niekintis, tryptis, trumpintis, išsiregistruoti, nebebūti, apsvaigus užsimušinėti, kurio galutinis rezultatas būtų išregistruota šalis ir tauta?

Vytautas Landsbergis. Jeigu karas rytoj
Prieš metus kaip tik šiomis dienomis Abchazijos ir Pietų Osetijos vietinės separatistų administracijos, veikiančios po rusų kariuomenės skėčiu, gavo nurodymus pasiskelbti nepriklausomomis valstybėmis.
Vytautas Landsbergis. Nerimtas revizionizmas
Istorikas Č. Laurinavičius netyčia kartoja arba sąmoningai pučia Maskvos demagogų dūdą ir abiem atvejais matome apgailėtiną paslaugą svetimiesiems.
Vytautas Landsbergis. Apie Lietuvą Europoje ir Rusiją
Politinis idealizmas yra galingesnis už klampojančią „realią politiką“; naivusis tikėjimas pajudina kalnus
Vytautas Landsbergis. Rainiai ir teismai
1941 metų birželį bėgančios sovietų kariuomenės ir kolaborantų vykdytos civilių Lietuvos piliečių žudynės sukrėtė visuomenę. Tačiau tai nebuvo aktuali tema nei 1944-aisiais grįžusio sovietmečio, nei atkurtos nepriklausomos Lietuvos teisininkams.
Vytautas Landsbergis. Birželio keturioliktajai, kuri atėjo po penkioliktosios
Šiaurės ledjūris – masinės lietuvių kapinės. Būtent jūra, Arkties vandenynas. Apie tai paliudijo ten buvusieji, mačiusieji ir laidojusieji.
Vytautas Landsbergis. Sakė pasakė
Žinoma, Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorski‘s nenorėjo tyčia pakenkti dviejų artimų šalių santykiams.
Vytautas Landsbergis. Iš pirmų lūpų ir faktų
Suvokim Gruzijos Respubliką kaip valstybinę visumą, tad ir su Abchazijos bei Pietų Osetijos autonomijomis , kurios Rusijos globoje ir nurodymu neva „nori daugiau“.
M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui skambina Vytautas Landsbergis
Balandžio 7 d., antradienį, Vilniaus paveikslų galerijoje prof. Vytautas Landsbergis pristatė ką tik Lietuvos nacionalinės filharmonijos išleistą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių fortepijonui dvigubą albumą. Dviejose kompaktinėse plokštelėse įrašyti kūriniai iš profesoriaus redaguoto ir 2004 m. Jono Petronio leidyklos išleisto rinkinio „Mikalojaus Konstantinas Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui. Visuma“. Pateikiami 57 kompozitoriaus kūriniai, aprėpiantys įvairius muzikos žanrus ir formas: preliudą, mazurką, fugą, variacijas, ekspromtą, noktiurną, muzikinį momentą ir liaudies daina grįstą kompoziciją.
Vytautas Landsbergis. Šešėlinė valdžia kyla į kovą
Šeštadienio publikacija „Lietuvos ryte“ išties pažymėtina. Numerio „vinis“ – A. Valinskas, ir vinis Valinskui.
Vytautas Landsbergis. Lietuva bus egzaminuojama vamzdžiu
Net priartėjusi prie bankroto krašto, Rusija vis tiek nori pradėti „Gazpromo“ vamzdžio tiesimą Baltijos dugnu į Vokietiją kompanijos „Nord Stream“ vardu. „Gazpromas“ turi ten 51 proc. akcijų, o jį patį valdo Kremlius, pernai savo vaikui suteikęs įstatyminę teisę turėti ir žaislą – „privačius“ ginkluotus dalinius. Tiek žinių, kad būtų aiškiau, kam nepatinka.
Vytautas Landsbergis. Kokiais lietuvninkais turime būti?
Šis tekstas rašytas dar vasario 18 dieną, bet ne mažiau aktualus ir šiandien. Skelbiame tik dabar, nes dėl apmaudaus nesusipratimo jis buvo pasimetęs elektroninių laiškų gausoje.
Vytautas Landsbergis. Neteisės liūnas
Jis formavosi Lietuvoje nuo pat LKP – LDDP sugrįžimo prie svertų, bet ypač per pastaruosius kelerius metus, ir šį ydingą procesą laimino visuomenės, o tiksliau – viešosios erdvės bei politikų abejingumas.
Vytautas Landsbergis. Nesitveria
Atrodo, blogesnės vyriausybės Lietuvoje dar nebuvo. Toks vaizdelis kyla ypač iš laikraščio, kuris pralaimėjo Seimo rinkimus. Kai kurie pokyčiai administracijos pusiau šešėliniame aparate – išties, tai valstybės perversmas!
Vytautas Landsbergis: Apie politinę situaciją metų sandūroje
Siūlome pokalbį, parengtą pagal radijo laidą "Akiračiai"
Vytautas Landsbergis: Vincas Kudirka: rūpestis lietuviais
Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a.-XXI a. pr. Vidurio Rytų Europos kultūros sklaidoje“, 2008-11-27, Vilnius
Vytautas Landsbergis: Tautinių malkų skaldymas
1990 – aisiais, kai skelbėm atkuriamą Lietuvos valstybę, pasirodė tarsi kukli knyga apie buvusią ir būsimą Žemaitijos valstybę primenamu lotynišku vardu „Samogitia“.
Vytautas Landsbergis: Teismų pasaulis
Gana dažnai pakalbama tarp tų, kuriems rūpi teismai Lietuvoje, kaip susiklostė esamoji padėtis. Ji egzistuoja tartum atskirai, o žeidžia pagrindus.
Vytautas Landsbergis: Į pilnutinę korumpokratiją
Kas kovoja su korupcija Lietuvoje? Kas dar kovoja?
Vytautas Landsbergis. Baltijos jūra ar vanduo su vamzdžiu
Alternatyva, jeigu atsilieptume į Baltijos klausimą kaip gyvybės kultūros gynėjai, būtų ginti mūsų ir proanūkių jūrą nuo primityvaus pragmatizmo ir gobšaus neatsakingumo. Kiekviena pozicija yra kultūra, vienokia arba kitokia.
Vytautas Landsbergis: Istoriniai prioritetai šiandien
Terorizmas, kaip viešas politinių oponentų arba priešininkų žudymas, o dar ir sudarkytų jų palaikų demonstravimas, kad tokie vaizdai sukeltų visuomenę kaustantį siaubą, atsirado Rusijoje.
Vytautas Landsbergis: Mažosios aikštės aidai – atsakymas Bronislavui Genzeliui
Kiek prisimenu, pradėjau nuo pranešėjo žinios atitaisymo: nesu nei Persitvarkymo Sąjūdžio (tokio nardo seniai nėra) Iniciatyvinės grupės (kuri baigė savo veiklą 1988-10-22) narys, nei Sąjūdžio Tarybos pirmininkas, nes pirmininkas - kitas asmuo. Buvę nariai turi klubą.