Vytautas Radžvilas

Romualdo Ozolo formulė: ne Lietuva pasaulyje, bet pasaulis Lietuvoje3
Vytautas Radžvilas - Pro Patria

R. Ozolas buvo vienas iš nedaugelio, žinojusių, koks turi būti tikras Lietuvos santykis su pasauliu. Jis suprato, jog tik turint atramos ir atskaitos tašką – Lietuvos žemę – galima iš tikrųjų drąsiai atsiverti pasauliui, žinant, kad toji žemė neišslys tau iš po kojų.

Vytautas Radžvilas: A. Maceinos kūrybos vertinimo klausimu: kada grius tylos siena?
Akstinas pasirinkti šitaip suformuluotą pranešimo temą yra paradoksas, atsiskleidžiantis mėginant įvertinti A. Maceinos asmens bei jo kūrybos vietą ir statusą mūsų intelektualiniame ir apskritai kultūros gyvenime. Viena vertus, atkūrus nepriklausomybę mąstytojas tam tikra prasme sugrįžo į Tėvynę. Baigiama leisti solidi daugiatomė jo raštų rinktinė. Įvairiuose šaltiniuose – spausdintiniuose ir internetiniuose – galima rasti daug publikacijų, vienaip ar kitaip nušviečiančių A. Maceinos gyvenimą ir jo skelbtas idėjas. Taigi dėmesio šiam iškiliam lietuvių mąstytojui ir kultūros žmogui tarsi netrūksta.
Vytautas Radžvilas: Ar pakils Lietuvos jaunimas?
Šalyje užsimota įgyvendinti aukštojo mokslo pertvarką. Tokios reformos – nekasdieniai įvykiai bet kurios valstybės gyvenime.
Vytautas Radžvilas: Aukštojo mokslo „reforma“: naikinantis globalizmo gūsis
Skaitytojams siūlome ilgą, bet tikrai įdomų ir svarų politologo Vytauto Radžvilo tekstą apie dabar vykdomą aukšto mokslo reformą ar “reformą”.
Vytautas Radžvilas: Mažesnio blogio iliuzija
Pastarųjų savaičių ir dienų įvykiai kaip niekada išryškino Lietuvos valstybės prigimtį.
Vytautas Radžvilas: Iliuzijų žlugimas ir praregėjimas
Lietuva galų gale turi ir privalo pradėti vadovautis principu, kad į kiekvieną kitos šalies veiksmą - palankų ar nepalankų - turi būti duotas adekvatus atsakas.
Vytautas Radžvilas : Nutylėjimų kaina
Net ir sunkiomis ligomis serganti visuomenė ir valstybė turi vilčių pagyti, jeigu dar nėra praradusi svarbiausio gebėjimo -- tiksliai diagnozuoti ir aiškiai įvardyti savo negalias
Vytautas Radžvilas. Ilga kelionė į vakar
Atkuriant valstybę nueita paprasčiausiu ir lengviausiu keliu – buvusi „tarybų Lietuvos“ gyvenimo sankloda minimaliai pritaikyta prie naujų realijų ir pakeistos iškabos. Susiskirsčiusi į „kairiųjų“ ir „dešiniųjų“ grupuotes posąjūdinė ir pokomunistinė nomenklatūra vykdė iš esmės panašią „lotynoamerikanizacijos“ politiką.
Vytautas Radžvilas. Krytis į tuštumą: nauji įspūdžiai
Pastarųjų dienų įvykiai dar labiau atskleidė, kaip kruopščiai buvo parengta Artūro Paulausko nuvertimu pradėta valdančiojo klano „susidvejinimo” ir Darbo partijos „klonavimo” operacija.
Vladimiras Laučius, Vytautas Radžvilas: Patriotizmas ir politinė santvarka (II)
Nesunku numatyti, kad išvada apie politinės elgsenos bei mąstysenos nuosmukį ikižmogiško gyvenimo pavidalų link, paslėptą už iš pažiūros normalios mūsų kasdienės tikrovės, gali atrodyti šokiruojanti. Tuo stebėtis neverta, nes veikia gana subtilus ir galingas mechanizmas, padedantis nuslėpti šią nemalonią tiesą. Politinio gyvenimo, pilietiškumo ir patriotizmo degradaciją gaubia bei racionalizuoja net savotiška apgaulingo kilnumo aura. Nepajėgianti gyventi pilietiškai ir valstybiškai, tauta ir visuomenė keičia savo herojus. Tokios nuvalstybintos ir nupilietintos tautos beveik nebedomina politikas. Jos vedlio ir gyvenimo idealo vietą užima iš esmės apolitiški tipai – ūkininko ir kultūrininko.
Vladimiras Laučius, Vytautas Radžvilas: Patriotizmas ir politinė santvarka (I)
Patriotizmo klausimas Lietuvoje pradėtas kelti ir plačiau svarstyti tik praėjus pusantro dešimtmečio po nepriklausomybės atkūrimo. Visą šį laiką pati tema buvo beveik tabu. Geriausiu atveju ji būdavo nutylima, blogiausiu – atvirai stumiama į visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo paraštes nesidrovint pareikšti, kad tai esąs nebent atsilikėlių ir tamsuolių rūpestis. Šios neva „pažangios tiesos” neretai ir šiandien išsakomos – įžūliai ir veik neslepiant neapykantos patriotizmo idėjai bei jos gynėjams.
Vytautas Radžvilas. Laisvi žmonės ar mokyti vergai?
Kai kurių autorių rašiniuose apie Lietuvos aukštojo mokslo būklę ir ypač akademinei bendruomenei priklausančių žmonių tarpusavio santykius vis dažniau sušmėžuoja dar prieš kelerius metus niekieno nevartotas žodžių junginys "akademinė baudžiava” arba į jį panašūs apibūdinimai.
Vytautas Radžvilas: Apgailėtini reitingai nenuramina
Liberalų demokratų užmačias keisti partijos pavadinimą į „Tvarka ir teisingumas“ (liberalai demokratai) daugelis politikos apžvalgininkų linkę vertinti kritiškai ir net su pašaipa. Panašiai žvelgiama ir į nušalintojo prezidento pastangas grįžti į didžiąją politiką – jos dažniausiai vertinamos kaip bejėgiškų ir tuščių ambicijų išraiška.
Vytautas Radžvilas. Rusų kaltė
Vakarų politinių sluoksnių pasirinkta Rusijos “jaukinimo” demokratijai strategija lėmė šiandien jau sunkiai ištaisomas klaidas. Tarptautiniu mastu taip ir liko neiškelti du pamatiniai – komunizmo nusikaltimų pasmerkimo ir rusų kaltės – klausimai.
Vytautas Radžvilas: Mitų žlugimas budina Lietuvą
Bendras šalies vaizdas sudėtingas ir prieštaringas. Pamažu gerėja kai kurių visuomenės grupių gyvenimas, daugėja išorinių pažangos požymių.
Vytautas Radžvilas: Rusijai atsiprašant ir pripažįstant kaltę tektų susidurti ir su atsakomybe
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, lankydamasis Čekijoje ir Vengrijoje, toli gražu neatsiprašė šių šalių už 1956 ir 1968 metų revoliucijų malšinimą.
Vytautas Radžvilas. Evoliucija ar revoliucija?
Prisiminę, kas yra faktinis neformalios „politinės tarybos“ galva, taigi ir tikrasis šalies valdytojas, turime dar labiau nusileisti į žemę ir pripažinti: kažkada džiaugsmingai pro duris išlydėto gubernatoriaus drg. N. Mitkino įpėdinis tyliai sugrįžo pro langą ar paršliaužė atgal dujotiekio vamzdžiais ir kryptingai bei sumaniai tęsia savo pirmtako darbą.
Vytautas Radžvilas. Vorai butelyje
Jau nesvarbu, kada – po kelių dienų, savaičių ar mėnesių – išmuš paskutinė ministro pirmininko politinės karjeros akimirka. Istorijoje išliks tik vienas šių įvykių akcentas – visiems laikams išnykdamas iš viešosios arenos, šis žmogus su savimi nusiveda į nebūtį ir visą lig šiol egzistavusią politinę ir partinę sistemą.
Vytautas Radžvilas. Pabaiga ar nauja pradžia?
Populiariausių Lietuvos visuomenės veikėjų sąrašo viršuje atsidūrė policijos generalinis komisaras bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Galima kuo palankiausiai vertinti šiuos du asmenis ir jų atliekamą darbą, tačiau neįmanoma pripažinti, kad toks populiarumas yra sveikas ir normalus reiškinys.
Vytautas Radžvilas. Atsargiai: naudingi idiotai
Rusijoje užgrobusių valdžią bolševikų gretose sklandė panikos nuotaikos, kad panaudodamos ekonominį spaudimą Vakarų valstybės gali sužlugdyti jų tik ką įvestą teroro režimą. Leninas sugebėjo nuraminti savo sėbrus paaiškindamas jiems, kad “naudingi idiotai” – Vakarų verslo sluoksniai -- ne tik prekiaus su uzurpatoriais, bet, apakinti beribio godulio, parduos net virves, kuriomis kada nors bus pakarti patys.
Vytautas Radžvilas: Tiesos valanda?
,,Vieno svarbaus klausimo ir mūsų, lietuvių, dainuojančios revoliucijos laikais niekas nepaklausė. Kažin koks būtų buvęs atsakymas, jeigu būtų paklausta: ar sutinki tu, laisvės kovotojau, dirbti įmonėje, kurią ,,susiprichvatizuos” aukštas komunistinės nomenklatūros bosas?
Vytautas Radžvilas: deja, ir Vakaruose stiprėja kriminalinis mentalitetas...
Lietuvos oro erdvę pažeidė ir čia sudužo Rusijos karinis lėktuvas. Incidentas sukėlė daug spėlionių ir versijų.
Vytautas Radžvilas: Informacinis populizmas
Tai, kad mūsų valstybė egzistuoja štai jau penkiolika metų, pradeda atrodyti mažytis stebuklas.
Vytautas Radžvilas: Patriotizmas ir/ar pilietiškumas?
Dar tik kuriantis piliečių judėjimui Kitas pasirinkimas, buvo galima nujausti, kad jo santykiai su šalies dešiniosiomis partijomis nebus itin sklandūs.
Vytautas Radžvilas: Koks bus Prezidento žodis?
Prie skandalų įpratusiam ir nuo jų pavargusiam Lietuvos piliečiui gali atrodyti, kad įsiplieskęs ūkio ministro ir sostinės mero vaidas tėra paprastas, ne sykį regėtas susistumdymas prie valdžios lovio. Tad lyg ir nieko naujo. Tačiau kivirčo pobūdis ir mastas, jo keliami aistrų verpetai verčia manyti, jog šį kartą ne viskas vyksta kaip įprasta.
Vytautas Radžvilas: Kada išsisklaidys karo šmėklos?
Svarstant klausimą, ar Lietuvos Respublikos Prezidentui tikslinga dalyvauti Maskvoje vyksiančiose Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo iškilmėse, išsakyta daug argumentų už ir prieš.
Vytautas Radžvilas. Politinių partijų ir pilietinės visuomenės santykiai Lietuvoje
Žodis „pilietiškumas” ir visi įmanomi jo vediniai nuolatos skamba partijų atstovų kalbose. Jau tapo įprasta daugelį šalies gyvenimo negandų aiškinti pilietinės visuomenės nebrandumu ir silpnumu. Todėl nesunkiai gali kilti įspūdis, kad Lietuvos partijoms, ypač vadinančioms save „tradicinėmis”, nuoširdžiai rūpi mūsų pilietinės visuomenės būklė ir jos raidos perspektyvos. Vis dėlto šalies visuomeniniame ir politiniame gyvenime nesunku įžvelgti požymių, leidžiančių įtarti, kad šis pirminis įspūdis gali būti smarkiai apgaulingas, o tikrasis partijų požiūris į žodžiais neretai net garbstomą pilietinę visuomenę kur kas prieštaringesnis, negu kartais atrodo pašaliniam stebėtojui. Tad šio pranešimo tikslas ir būtų trumpai apžvelgti kai kuriuos politinių partijų ir pilietinės visuomenės santykių Lietuvoje aspektus.