Vytautas Šlapkauskas

Naujų diskusijų dėl atvirosios visuomenės raidos belaukiant?

Gyvename susietame globaliame pasaulyje, kurio būdingiausias bruožas yra ne tik kapitalo, bet ir individų masinis judėjimas. Tai liudija ir koronoviruso „išnešiojimas“ po visą pasaulį.

Lietuvos socialinės raidos trajektorijos pokytis – įsigali socialinis kiaurumas

Netrukus minėsime šiuolaikinės Lietuvos visuomenės raidos pradžią – Lietuvos Sąjūdžio gimimo 30 metų jubiliejų. Tai gana gražus laikotarpis, leidžiantis pasvarstyti apie mūsų visuomenės raidos kelią ir jo ypatumus.