Vytautas Volungevičius

Išplėtojęs viduramžių Lietuvos istorijos visatą. In memoriam Edvardui Gudavičiui

Nesupratau, kaip vienu metu įmanoma mąstyti taip tankiai, skaidriai ir kartu taip sunkiai įkandamai. Ne kartą per studijas apie tai teko diskutuoti su likimo draugais.

Laiškas redaktoriui. Humanitarika ir moksliškumas1
Vytautas Volungevičius - Naujasis Židinys-Aidai

Keista, kodėl neklausiama, kokio šaltinių kiekio (neturima omenyje statistinio serijinių šaltinių apdorojimo) panaudojimas padaro istoriko išvadas pagrįstomis? Kaip tai apskritai įmanoma? Ypač kalbant apie senąsias visuomenes.