Živilė Miežytė

Lietuvos dailininkai Pietų Amerikoje. Pokalbis su menotyrininke L. Petrauskaite
Živilė Miežytė - Naujasis Židinys-Aidai

Apskritai kultūrinio palikimo pažinimas auga, bet kol kas minėti autoriai yra „aklojoje zonoje“, kurią reikia atrasti ir užpildyti, teigia menotyrininkė Laura Petrauskaitė.

„Kūjeliai“ lietuvišką muziką nuveš į geriausius Anglijos universitetus

Grupė ne tik paminės Kovo 11-ąją kartu su Anglijoje studijuojančiais lietuviais, bet ir pirmą kartą jų muzika gyvai skambės už Lietuvos ribų.