Živilė Ramoškaitė

Baigėsi XX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas (recenzija)

Greta populiariosios muzikos konkursų ir festivalių vyksta kitokių renginių, priklausančių aukštajai arba elitinei kultūrai. Vienas tokių – V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas.