Živilė Valiušaitytė

Apie Lietuvos Roppus. Dar vienos šeimos istorija

Pasak Pakruojo apylinkių žmonių pasakojimų, iki visiško laimės įsikūnijimo Wentui trūko Leono von der Roppo palikimo – Pakruojo dvaro.

Apie Lietuvos Roppus. Vienos šeimos istorija1

„Nei Britų Imperija, nei Vokietija nerizikuos savo ateitimi dėl valstybės, kurios nebėra“. Antro pasaulinio karo aušra, kelios dienos po Ribentropo-Molotovo pakto pasirašymo.