„ŽODIS tarp mūsų“

Jn 14, 1–12 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

V Velykų savaitė

Jn 14, 1–12
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Jn 14, 7–14 „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 14, 7–14
„Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“

Jn 14, 1–6 „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 14, 1–6
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“

Jn 13, 16–20 „Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 13, 16–20
„Kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane“

Jn 12, 44–50 „Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 12, 44–50
„Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa“

Jn 10, 22–30 „Aš ir Tėvas esame viena“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 10, 22–30
„Aš ir Tėvas esame viena“

Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

IV Velykų savaitė

Jn 10, 11–18
„Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

Mt 5, 43–48 „Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 43–48
„Būkite tokie tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas“

Mt 5, 20–26 „Eik pirma susitaikyti su broliu“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 5, 20–26
„Eik pirma susitaikyti su broliu“

Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 7, 7–12
„Kiekvienas, kas prašo, gauna“

Jn 15, 9–17 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Jn 15, 9–17
„Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau“

Mt 6, 7–15 „Todėl melskitės taip“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 6, 7–15
„Todėl melskitės taip“

Mt 25, 31–46 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 25, 31–46
„Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“

Mt 3, 13–17 „Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 3, 13–17
„Pakrikštytas Jėzus pamatė Dievo Dvasią, plevenančią virš jo“

Lk 5, 12–16 „Ir bematant raupsai pranyko“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 12–16
„Ir bematant raupsai pranyko“

Lk 4, 14–22a „Šiandien išsipildė Rašto žodžiai“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 14–22a
„Šiandien išsipildė Rašto žodžiai“

Mk 6, 45–52 „Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 6, 45–52
„Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi“

Mk 6, 34–44 „Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Mk 6, 34–44
„Padaugindamas duoną, Jėzus parodė save kaip pranašą“

Mt 2, 1–12 „Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 2, 1–12
„Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus“

Lk 16, 1–13 „Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Lk 16, 1–13
„Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“

XVII EILINIS SEKMADIENIS Lk 11, 1–13 „Prašykite, ir jums bus duota“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

XVII EILINIS SEKMADIENIS 
Psalmyno I savaitė

Lk 11, 1–13
„Prašykite, ir jums bus duota“

XV EILINIS SEKMADIENIS Lk 10, 25–37 „Kas gi mano artimas?“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

XV EILINIS SEKMADIENIS
Psalmyno III savaitė

Lk 10, 25–37
„Kas gi mano artimas?“

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS Lk 15, 3–7 „Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 15, 3–7
„Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“

Mt 7, 6. 12–14 „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Mt 7, 6. 12–14
„Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“

Mt 6, 7–15 „Melskitės taip“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 6, 7–15
„Melskitės taip“

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS Lk 15, 3–7 „Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS 
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Lk 15, 3–7
„Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!“

Mt 5, 43–48 „Mylėkite savo priešus“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno III savaitė

Mt 5, 43–48
„Mylėkite savo priešus“

Jn 5, 17–30 „Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 17–30
„Kaip Tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir Sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs“

Jn 5, 1–16 „Žmogus bematant išgijo“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 1–16
„Žmogus bematant išgijo“

Jn 4, 43–54 „Eik, tavo sūnus gyvas!“
„ŽODIS tarp mūsų“ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 4, 43–54
„Eik, tavo sūnus gyvas!“