Albina Saladūnaitė

Žurnalui „Šiaurietiški atsivėrimai“ – 20 metų
Albina Saladūnaitė - Šiaurietiški atsivėrimai

Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas 2019-aisiais švenčia 20-metį.