Antanas Gailius

Bažnyčios namuose
Antanas Gailius - Artuma

Man patiktų gyventi Bažnyčios namuose iš gražaus jaunystės laikų paveiksliuko. Bet sutinku gyventi ir pagal išgales triūsti ir karo lauko ligoninėje.

Šis tas apie tikėjimą, viltį ir meilę
Antanas Gailius - Artuma

Atrodo, kad po trisdešimties atgautos nepriklausomybės metų per Seimo rinkimus turėsime partiją (gal net ne vieną), tvirtinančią, kad tik ji viena žino, kas yra tikras krikščionis ir patriotas. 

Apie sąžinę ir politiką
Antanas Gailius - Artuma

Tai, kas vyksta Lietuvoje, yra tamsos ir šviesos kova ne vien metų laikų prasme. Man kartais atrodo, kad esame atsidūrę didesnėje krizėje nei per Rolando Pakso apkaltą.

Visuotinės Bažnyčios veidas
Antanas Gailius - Artuma

Ką tikrai atminsime – tai veidą. Veidą žmogaus, atnešusio mums į Lietuvą Visuotinės Bažnyčios dvelksmą, kuris, kaip labai tikiuosi, stiprins mus tada, kai pasijusime atsidūrę kokiame nors paribyje.

Kard. A. J. Bačkis: „Didžiavausi žmonėmis, kurie taip kovoja už laisvę“13
Antanas Gailius - Naujasis Židinys-Aidai

Ištrauka iš Antano Gailiaus pokalbių knygos su kardinolu A. J. Bačkiu „Taip, laimingas“.  

Ar laikai keičiasi?5
Antanas Gailius - Artuma

Kaip kartais lengva pamatyti, kad laikai nuolat keičiasi! Viduramžiais, kuriuos šiandien ne vienas pavadina gūdžiais, nebuvo interneto. Nebuvo elektros. Ką ten elektros – net dviračio nebuvo.

Tarnas ar šeimininkas
Antanas Gailius - Artuma

„Nuolankus jūsų tarnas.“ Šiandien jau tik teatre ar kine išgirsime šią frazę, dar prieš kokį šimtą metų buvusią visai įprastą. Šiandien manome, kad tarnų nebėra ar bent kad mes patys tikrai nesame tarnai.

Bažnyčia bangavo kaip nerami jūra. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius4
Antanas Gailius - Naujasis Židinys-Aidai

Skelbiamas tekstas yra kiek sutrumpinta šios knygos 10 skyriaus „Paulius VI“ versija.

Neregimoji kariuomenė2
Antanas Gailius - Artuma

Šiandien sutikti gatvėje vienuolę nėra joks stebuklas. Akis gal dar ir pastebi jos drabužį, bet jau nebekrūpčioja taip, kaip prie dvidešimt penkerius metus, kai vienuolės pradėjo rodytis su abitais, kryželiais ant krūtinės ir privalomaisiais galvos apdangalais. 

Antanas Gailius. Pakalbėjimai apie bendruomenę

Bendruomenes daikte laikančius saitus ardo pats gyvenimas, nuolat greitėjantis tempas, savaime plintantis ir dar visais kanalais propaguojamas individualizmas.

Antanas Gailius. Mūsų orumas5
Antanas Gailius - Artuma

Didelė mūsų visuomenės dalis nelinkusi pripažinti nei savo, nei kitų žmonių orumo. Kam, taip gyvenę, būtinai norime, kad mus oriai krikščioniškai palaidotų?