Antanas Terleckas

Apverktina istorinės savivokos būklė
Antanas Terleckas - Naujasis židinys

Istorijos studento Antano Terlecko laiškas žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ redaktoriui. Pasak jo, istorinės savivokos mūsų visuomenėje labai trūksta. 

„Rudens“ trėmimus prisimenant. Irenos Mortos Putriutės–Borusevičienės istorija 4

Nors daugelio tremtinių likimai pokariu, atrodytų, panašūs: gyvuliniai vagonai, Sibiras, šaltis ir badas, tačiau kiekvieno jų istorija vis dėlto yra unikali. 

Apie Tėvynę be verksmų9

Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis Trakiniuose yra šventė tikrąja to žodžio prasme. Šventė, kurią organizatoriams kasmet surengti tikrai nėra lengva, tačiau nuovargiui, pykčiams ir verkšlenimams Trakiniuose vietos nebuvo.