Antonio Spadaro SJ

Keturi Amazonijos sinodo interpretavimo kriterijai
Antonio Spadaro SJ - La Civiltà Cattolica

Išmintingas laiko ženklų skaitymas patvirtina, kad kvietimas atsiversti dažnai ateina iš „periferijų“, taip pat ir geografinių. 

Netikėtas ekumenizmas: evangelinis fundamentalizmas ir katalikiškas integralizmas13

Jėzuitas kunigas ir presbiterionų pastorius apie pavojų, kurį kelią religiją išnaudojantis politinis manichėjizmas, ir netikėtą „neapykantos ekumenizmą“.