Arkivysk. Gintaras Grušas

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje dėl koronaviruso

Nuo šiandien laikinai (iki bus pranešta kitaip) keičiasi ir kai kurie liturgijos bei sakramentų praktikos elementai.

„Laisvė – tai ne tik Dievo žmogui duota malonė, bet ir didžiulis įpareigojimas deramai ja naudotis“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Šiandien dėkokime Dievui. Dėkokime tiems, kurie kovojo ir guldė savo galvas už mūsų laisvę, kuria gyvename šiandien. 

Arkivysk. G. Grušas: valstybė – kiekvieno piliečio atsakomybė

Pamokslas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. 

Susitikimas su Kristumi – tikrasis Kalėdų džiaugsmas
Arkivysk. Gintaras Grušas - Bernardinai.TV

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimas šv. Kalėdų proga. 

„Meilės ir maldos galybė žymi mūsų tautos istorijos kelią“

Vilniaus arkivyskupo metropolito kalba, pasakyta Nacionaliniuose maldos pusryčiuose Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose. 

Melskimės, kad tai nepasikartotų. Kreipimasis artėjant Lietuvos žydų genocido dienai
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Tikime, kad šiandien vyraujantis draugystės bei dialogo klimatas padės krikščionių ir žydų bendruomenėms geriau pažinti vienai kitą ir glaudžiai bendradarbiauti. 

„Prezidentas pradeda naują savo pašaukimo etapą“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Mes turime už ką dėkoti – už beveik 30-ties metų laisvės kelią, už mūsų narystę laisvų šalių sąjungose, už demokratinę santvarką.

Tikroji žmogaus didybė kyla ne iš to kiek, bet kaip gyvenama

Arkivysk. G. Grušo pamokslas padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Mišiose.

„Meilė atneša pergalę“

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo Velykų sveikinimas.

„Prarasti šventumo troškimą yra baisiau, nei prarasti laisvės troškimą“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas 2019 m. Kovo 11-ąją Vilniaus arkikatedroje bazilkoje. 

„Tikėjimas, kad esi savo brolio sargas. Štai kas stovi mūsų valstybės pamatuose.“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Vasario 16-ąją dieną.

Vilniaus katedra mums grąžinta su įsipareigojimu

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas, sakytas švenčiant Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-ąsias metines.

Sovietai bijojo laisvų žmonių, todėl jie bijojo Bažnyčios
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

„Žinojome, kad tikėjimas yra mūsų stiprybė ir mūsų laisvės garantas. Ir dėl to tą naktį mes buvome stiprūs, stipresni už svetimą kariuomenę, už tankus ir visą melą, kurį jie su tais tankais atnešė į Lietuvą.“

Šeima – mažoji Betliejaus prakartėlė
Arkivysk. Gintaras Grušas - Bernardinai.TV

„Mielos Lietuvos šeimos, šiandien jūsų pareiga yra mylėti. Susibūrę draugėn ir stiprindami vienas kitą, neįleiskite baimės nei į namus, nei į širdį.“

„Esame laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Homilija, pasakyta per partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuves.

Dievo gailestingumą reikia semti pasitikėjimo indu
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Dievo gailestingumas yra begalinis, bet jei atsinešame tik labai mažytį pasitikėjimo indelį, mes labai mažai ir pasemiame.

Jei norime, kad mus pasiektų prisikėlimo žinia, turime žengti ir į kapo rūsį

Turime nebijoti to, kas tamsiausia mūsų pačių gyvenime ir visuomenėje, nes būtent ten, kapo rūsyje, įvyksta prisikėlimas.

Persekiojami krikščionys šaukiasi mūsų pagalbos

Šimtai tūkstančių krikščionių kiekvieną dieną patiria persekiojimus, aukoja savo gyvybes, turi bėgti iš savo namų, netenka savo artimųjų. Šiandien jie šaukiasi mūsų pagalbos, jiems reikia, kad juos išgirstume.

Vilniaus arkivyskupas: nebijokime aukotis dėl savo šeimos ir valstybės42

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 

„Ačiū Tau, kad gimei dėl manęs“

Pasveikinkime ne tik vieni kitus, bet ir Jį, užgimusį Išganytoją: Jėzau, ačiū Tau, kad gimei dėl manęs.

Valstybė yra išskirtinai žmogiškosios tikrovės dalis53

Liepos 6-oji, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimo diena, dar yra vadinama Valstybės diena, - savo pamokslą pradeda arkivyskupas Gintaras Grušas.

Vaizdo homilija. Atpažinti Dievo meilę
Arkivysk. Gintaras Grušas - Bernardinai.TV

Svarbu pamatyti Dievo ženklus – kaip išminčiai, kurie stebėjo dangų, atpažino žvaigždę ir leidosi į sunkią kelionę, kad atrastų žmonijai skirtąją dovaną.

Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?10
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Bombardavimai, susišaudymai, sprogdinimai, pabėgėliai – šie žodžiai tapo tokie pat dažni mūsų kasdienybėje, kaip duona.