Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ

Ištikimieji mokiniai
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Svarbiausias įamžinimas yra ne vien paminėjimas, o gyvenimas ta pačia dvasia.

Kūdikis – mums ranką tiesiantis Dievas

Gimęs Kūdikis kviečia palikti iliuzijas ir eiti prie esminių dalykų, atsisakyti nepasotinamų ambicijų, palikti amžiną nepasitenkinimą ir liūdesį dėl to, ko nuolat mums trūksta.

Velykų homilija. Dievo tikslas – susitikti su žmogumi89

Po Didžiojo penktadienio dramos šiandien švenčiame prisikėlimą. „Nors kančia mums gana artima ir gerai pažįstama, prisikėlimą suprasti sunkiau“, – sako Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. 

Kristaus tikėjimas ir dalelė Tėvynės1
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Sveikinimo kalba spalio 9 dieną švenčiant Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmes.

Pašaukti tarnauti su Jėzumi
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kai galvojame apie pašaukimą, visuomet manome kažką ypatingo, specialaus, išskirtinio. Norėdami suprasti, koks tai pašaukimas, pasitraukiame į nuošalę, renkamės rekolekcijas, ypatingą maldos laiką.