arkivysk. Petaras Rajičius

„Jėzus kviečia mus į šventumą“

Vilniaus Bernardinų bažnyčioje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius aukojo Mišias. Siūlome skaityti šv. Mišių metu skambėjusią homiliją.