Austėja Agnietė Čepulienė

Gyvybės ir mirties ciklas gavėnios laikotarpio liaudies dainose

Gavėnios laikotarpiu dainuotų liaudies dainų siužetai daugiausia susiję su mirtimi bei vyro ir moters (tėvo ir dukters, bernelio ir mergelės, motinos ir sūnaus) santykiais. 

Advento liaudies dainos kviečia žvelgti į savo vidų

Leliumai, tu karvuci margasai, leliumai rana. Tu nuskriski mariosna, stokis ant akmenėlio, atsigerki vandenėlio, atsigėręs pabrūkuoki.

Kodėl „astrologai žino geriau“?21

Klinikinės psichologijos magistrantė rašo apie tris tikėjmo stadijas pagal psichoterapeutą M. S. Pecką, padedančias paaiškinti, kodėl tikima astrologais ir horoskopais.