Bernardas Gailius

Šv. Kazimieras ir Lietuva

Visai nesvarbu, kad dalis mugės lankytojų menkai pažįsta šventąjį ar aktyviai nedalyvauja Katalikų Bažnyčios gyvenime. Kaziuko mugė yra tik atspindys to, kaip giliai ir kartu konkrečiai Šv. Kazimieras palietė kiekvieno lietuvio gyvenimą.

Kas yra lietuviška ir kodėl tai svarbu? 1

Jei dar kas nors nežinojo, kas yra alkas.lt ir Audrys Antanaitis, tai keli pastarojo interviu „meinstryminei“ žiniasklaidai nebepaliko jokių paslapčių.

Partizanų valstybė demokratinės Europos kontekste18

Kodėl pasipriešinimas po Antrojo pasaulinio karo tapo tokiu būtinu įrodyti dalyku, ir, kita vertus, partizanų karas tuo pat metu tapo savotišku pasipriešinimo etalonu.

Konstitucija kaip elito atsakomybės klausimas3
Bernardas Gailius - Naujasis Židinys-Aidai

Respublikoje elitą sudaro tie, kas giliai ir konkrečiai supranta asmeninę atsakomybę už valstybę, kuri, atsisakius monarchijos, užgriūna kiekvieną pilietį (ir suprantantį, ir nesuprantantį – tai reikalus tik komplikuoja).