Birutė Orinienė

Sausio 13-ąją prisimintas artėjančio Lietuvos šimtmečio trylikos metų tarpsnis

Per tą šimtmetį būta visko: gėrio ir blogio. Visos šimtmečio kartos turi galybes įvairiausių prisiminimų.