Česlovas Iškauskas

Tylioji rezistencija, arba Apie Tėvą – paprastą stalių

Tarnavo artilerijos pulke prie Marijampolės ir Kauno. Didžiuojuosi savo tėvu: nuotraukose, ar prie pabūklo, ar pulko valgykloje jis pasitempęs, uniforma tarsi nulieta.

Matas Šalčius – žmogus, daugybėje šalių garsinęs Lietuvą

Kelionės Indijoje metu M. Šalčius bendravo su iškiliomis asmenybėmis. Viena iš jų buvo Indijos lyderis Mahatma Gandis, perdavęs Lietuvai nuoširdžiausius linkėjimus.

Žodžio laisvės ribos: tarp nusikaltimo ir nuomonių raiškos
Česlovas Iškauskas - iskauskas.lt

Žodžio laisvė kaip apskritai žmogaus teisių dalis turi begalę atspalvių. Kaip ir žmogaus elgesys, visuomenės vertybės, kitę per daugelį šimtmečių.

Stebuklas, kurį vadiname žmogiškumu

Pasakojimas apie Balbieriškio bažnyčias, jų istoriją ir geros valios žmones padėjusius atstatyti sudegusią bažnyčią.