Daina Valentinavičienė

Atminties karai Britanijoje: aistros dėl Winstono Churchillio

Churchillis – didvyris ar piktadarys? Toks klausimas sukėlė tikrą britų reakcijų audrą. 

Winstonas Churchillis Lietuvoje
Daina Valentinavičienė - Naujasis Židinys-Aidai

Winstonas Churchillis – tai žmogus, pakėlęs Britaniją į kovą prieš Hitlerį ir ją laimėjęs. Žmogus, kuris aiškiai suvokė tragišką karo baigties ironiją, kai nugalėtą blogį pakeitė kitas.