Dalia Cidzikaitė

Rašytoją K. Dryžą į Lietuvą sugrįžti traukia jos gamta ir žaluma
Dalia Cidzikaitė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Pokalbis apie rašytojo amatą, pirmąją knygą ir būsimus kūrybinius planus su Australijos lietuve K. Dryža.

Langas į Kanados lietuvių kulinarinį paveldą ir... skrandį
Dalia Cidzikaitė - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Kultūros antropologai tvirtina, o gyvenimas tai įrodo kasdien, kad iš gimtosios šalies atsivežti valgių receptai bene ilgiausiai užsilieka diasporos savimonėje. 

Rankraščiai nedega. Tačiau jie skęsta
Dalia Cidzikaitė - Draugas

Visi renginio dalyviai pripažino privačios iniciatyvos būtinybę siekiant išsaugoti lietuvių paveldą užsienyje, nes asmeninis susidomėjimas paveldu siekia kur kas toliau nei mokama iniciatyva.

Kaip Matas Šalčius mokėsi anglų kalbos
Dalia Cidzikaitė - Lituani(sti)ka

Vartant Mato Šalčiaus angliškai parašytus rankraščius, į akis krinta graži ir turtinga autoriaus anglų kalba. Tarp daugybės jo užrašų, laiškų ir kitos rankraštinės medžiagos surastas tekstas „Kaip aš pramokau anglų kalbos?“

Panelės Mary L. Benton kelionė į Lietuvą 1919 m.
Dalia Cidzikaitė - Lituani(sti)ka

1919-ieji Lietuvai buvo išbandymų metai. Nepriklausomybę paskelbusi 1918 metų vasario 16-ąją, 1919-aisiais ją de jure ją buvo pripažinusi tik Vokietija. Tais metais ji kovojo ne vienu, o trimis frontais: su bolševikais, bermontininkais ir Lenkija.

Magdalena Raškevičiūtė-Eggleston: vyro šešėlyje ir Kanados literatūros kanono paraštėse

Bildungsroman kūrinius primenantis Mountain Shadows pasakoja apie Kanadoje lietuvių emigrantų šeimoje gimusią Maggie Mileris. 

Iš kokių vadovėlių mokosi Čikagos lituanistinių mokyklų mokiniai?
Dalia Cidzikaitė - Lituani(sti)ka

Amerikos lituanistinių mokyklų mokomąją medžiagą pristato Dalia Cidzikaitė. 

Išvyko stažuotei, sugrįžo su muziejaus statusu

Kalbėdamasi su Lietuvių Škotijoje asociacijos (angl. Lithuanian in Scotland Association, arba LISA) valdybos nare, LISA bibliotekos-archyvo kuratore Daina Bytautiene, vis pagaudavau save galvojant, jog ne veltui sakoma: nors mažas, bet stiprus ir galingas.

Prasidėjo Lietuvos nacionalinės bibliotekos edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją 2“

Į pirmąjį ciklo renginį-seminarą Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje rugsėjo 27 dieną susirinko gausus būrys projekto partnerių.

Prasidėjo Lietuvos nacionalinės bibliotekos edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją 2“4

Utena pasirinkta neatsitiktinai – tai viena iš Lietuvos apskričių, pirmaujančių pagal svetur gyventi išvykstančiųjų piliečių skaičių.

Mokykimės iš praeities, gyvenkime dabartimi, tikėkime ateitimi. Pokalbis su I. Veisaite ir V. Landsbergiu3

Apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje, tremtis, pogrindžio egzistavimą ir Sąjūdžio pasirinkimą, laisvės iššūkius ir Rusijoje atgimusį brutalų imperializmą, grasantį kaimynų laisvei.

Nuo tarpukario iki nepriklausomybės netekimo. Pokalbis su I. Veisaite ir V. Landsbergiu (I)1

Pašnekovai jautriai ir kartu atsakingai įvertina lietuvių bei žydų santykius, stalinizmą ir nacizmą, partizaninį karą, gyvenimą sovietinėje sistemoje ir ypatingą vaidmenį atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę.

Tarnystė Lietuvai JAV sostinėje Vašingtone

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą apdovanota JAV lietuvė, Vašingtono lietuvių bendruomenės ir JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Diana Bieliauskaitė-Vidutienė.

Kad įdėtas darbas neštų geresnių vaisių1

Šiais metais Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių bendruomenė mini 65-ąsias įkūrimo metines. Apie JAV LB nueitą kelią, dabartį ir laukiančius iššūkius kalbuosi su ilgamete šios organizacijos nare Janina Udriene.

Domėjimasis istorija, virtęs knyga apie lietuviškus takus1

Nors JAV lietuvis Donatas Januta nėra retas svečias Lietuvoje, šių metų vasario paskutinį savaitgalį vykusioje Vilniaus knygų mugėje jis lankėsi pirmą kartą.

Dr. Viktorija Skrupskelytė: Gyvenimas apsisprendus „už“1

Šiandieninėj Europoj dažnai susimąstau: kodėl kai kurių imigrantų vaikai pasipriešina ir pereina į visai kitą kelią, kiti tęsia tėvų darbą, o dar treti – nutolsta nuo tėvų, nes tėvai negali jų prasmingai įvesti į naujosios valstybės gyvenimą?

Leidykla „Pica Pica Press“ – pamestų brangenybių lietuvių literatūroje ieškotoja1

2015 metais nedideliame IIinojaus valstijos (JAV) miestelyje Flossmoore įsikūrusi nedidelė leidykla „Pica Pica Press“ lietuviškai galėtų vadintis „Šarkos patarškos leidykla“.

Naujasis JAV Lietuvių bendruomenės vykdomasis pirmininkas mėgaujasi lietuviška veikla

Nors Juozas Kazlauskas Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių bendruomenės veikloje dalyvauja jau trylikti metai, tik šiemnet jis ryžosi atsakingesnėms pareigoms organizacijoje.

Dr. Dovilė Budrytė: „Man rūpi“

Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje universitetų užduotis kaip tik turėtų būti kurti kuriantį ir gerą pasaulio pilietį. Reikia stiprinti piliečių demokratinę sąmonę, kad žmogus žinotų, jog reikia balsuoti, reikia domėtis, kas vyksta aplink jį...

Po rinkimų JAV LB ruošiasi naujam etapui

Šis pavasaris Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenei, didžiausiai už Lietuvos ribų veikiančiai lietuvių bendruomenei, buvo itin svarbus – gegužės 1–15 dienomis čia vyko rinkimai į XXI JAV LB tarybą. 

Kalbėti, rašyti, galvoti – tik lietuviškai

Laimėjusios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos konkursą, šią žiemą Lietuvoje lankosi keturios Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos mokytojos.