Darius Indrišionis

„Kodėl mes laisvės prašome? Argi laisvi taip elgiasi?“

Nesant kritinio požiūrio iš žiūrovų pusės, koks nors režisierius sieks tokio meninio paveikumo, kad sukurs pornografinį filmą, kurio scenos vyks tremtinių vagone. 

Sagučių meteorologija: tarp pilkų debesų – dar pilkesni debesys

Problema – ne vien sagutės. Problema – gerai žinomų istorinių faktų ir terminų iškraipymas bei supainiojimas.

„Dabartinis jaunimas nepatirs nieko panašaus...“ – juk tuo reikėtų džiaugtis, ar ne?

Baltijos kelias: toli gražu ne visi supranta, jog didinga istorinė atmintis gali egzistuoti pati savaime, nereikia tos didingos atminties kartoti.

Vienoje duobėje (o gal ant gretimų kryžių?)

Antanas buvo mergos vaikas. Motina – darbininkė, meile ir rūpesčiu sūnui nesišvaistė. Niekas pernelyg nesistebėjo, kai šešiolikmetis suvalkietis buvo sugautas vagiant iš kaimynų sodybos: laikai buvo rūstūs – pokaris– kaimynai Antano taip pat nepagailėjo.

Istorija apie piktą raudoną drambliuką, gyvenantį žemės gelmėse, arba #metoo

Ketvirtosios valdžios turimas anonimiškumo skydas yra naudojamas neatsakingai, kas leidžia nuogąstauti, jog anksčiau ar vėliau akcija #metoo taps Damoklo kardu, pakibsiančiu virš bet kurio Lietuvos Respublikos piliečio. 

„Pelėdų kalnas“. Didžioji metų viltis, virtusi didžiausiu nusivylimu

Režisieriaus Audriaus Juzėno filmo „Pelėdų kalnas“ recenzija. „Pelėdų kalnas“ – toli gražu ne blogiausia istorinė juosta, sukurta per pastaruosius metus – filmą žiūrėti yra įdomiau nei „Emiliją iš Laisvės alėjos“.