Darius Indrišionis

Paskelbkime Vėtrą Prezidentu

Ar pagal LGGRTC pažymoje išdėstytus teiginius galima padaryti išvadą, kad Jonas Noreika aktyviai prisidėjo prie Šiaulių žydų gelbėjimo? Ne, negalima.

Lukša-Daumantas užkastas Petrašiūnų kapinėse?

Tikėtina, kad Kauno emgėbistai užkasė Lukšos palaikus ne atsitiktinėje vietoje užmiestyje, bet vienose iš Kauno kapinių.

Ačiū Š. Bartui – partizanai „Sutemose“ urapatriotams nepatiks

Š. Barto „Sutemose“ – filmas, kuriame partizanai – tiesiog žmonės: su savo silpnybėmis ir klaidomis. Ne demonai, bet ir ne angelai. Žmonės.

Lukšos-Daumanto nebeieškosim

Pastarojo laiko atradimai, prie kurių labai prisidėjo ilgametė, nuosekli ir kryptinga LGGRTC darbuotojų veikla, įpareigoja pabandyti dar sykį prabilti apie tragišką centro padėtį.

Kaip tapti stribu (pradžiamokslis)

Netgi atvirai nepasakydami žodžio „stribas“, kai kurie mūsų bendrapiliečiai yra linkę sieti su stribais įvairius jiems neįtinkančius asmenis, nepatinkančias nuomones.

Man nepatinka Laisvės kalva, bet esu už ją

Kiekvienas išsišokimas, kiekvienas išpuolis prieš šio, kol kas tik būsimo paminklo idėją, verčia susimąstyti apie tai, kad kovojantys už laisvės simbolį, patys nebūtinai yra kovotojai už Laisvę.

Jie neverti atminimo lentos, jie verti daugiau

Nuimti ir išimti. Ir padėti šalia. Neišmesti į istorijos šiukšlyną – jokiu būdu. Škirpa, Noreika ir Cvirka buvo reikšmingi Lietuvos istorijai.

Laisvės kaina – sutrypti faktai?

„Laisvės kainos“ kūrėjams istorija (beje, Lietuvos) – įdomių faktų kratinys, kurį galima laisvai interpretuoti. 

Ar mums verta keliauti toliau per purpurinį rūką?

Ar „Purpurinis rūkas“ geras filmas? Neblogas. Ar verta jį pažiūrėti? Taip, jei norite kalbėti šia tema – lygiai taip pat, kaip verta perskaityti M. Ivaškevičiaus „Žalius“ – jei norite apie tai sąžiningai kalbėti.

Linksmoji aritmetika, arba „Žali“ tarp pilkų debesų

Reakcijų į du meno kūrinius – M. Ivaškevičiaus romaną „Žali“ ir M. Markevičiaus filmą „Tarp pilkų debesų“ – palyginimas.

„Kodėl mes laisvės prašome? Argi laisvi taip elgiasi?“

Nesant kritinio požiūrio iš žiūrovų pusės, koks nors režisierius sieks tokio meninio paveikumo, kad sukurs pornografinį filmą, kurio scenos vyks tremtinių vagone. 

Sagučių meteorologija: tarp pilkų debesų – dar pilkesni debesys

Problema – ne vien sagutės. Problema – gerai žinomų istorinių faktų ir terminų iškraipymas bei supainiojimas.

„Dabartinis jaunimas nepatirs nieko panašaus...“ – juk tuo reikėtų džiaugtis, ar ne?

Baltijos kelias: toli gražu ne visi supranta, jog didinga istorinė atmintis gali egzistuoti pati savaime, nereikia tos didingos atminties kartoti.

Vienoje duobėje (o gal ant gretimų kryžių?)

Antanas buvo mergos vaikas. Motina – darbininkė, meile ir rūpesčiu sūnui nesišvaistė. Niekas pernelyg nesistebėjo, kai šešiolikmetis suvalkietis buvo sugautas vagiant iš kaimynų sodybos: laikai buvo rūstūs – pokaris– kaimynai Antano taip pat nepagailėjo.

Istorija apie piktą raudoną drambliuką, gyvenantį žemės gelmėse, arba #metoo

Ketvirtosios valdžios turimas anonimiškumo skydas yra naudojamas neatsakingai, kas leidžia nuogąstauti, jog anksčiau ar vėliau akcija #metoo taps Damoklo kardu, pakibsiančiu virš bet kurio Lietuvos Respublikos piliečio. 

„Pelėdų kalnas“. Didžioji metų viltis, virtusi didžiausiu nusivylimu

Režisieriaus Audriaus Juzėno filmo „Pelėdų kalnas“ recenzija. „Pelėdų kalnas“ – toli gražu ne blogiausia istorinė juosta, sukurta per pastaruosius metus – filmą žiūrėti yra įdomiau nei „Emiliją iš Laisvės alėjos“.