Darius Širvys

Kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant?
Darius Širvys - Evangelija.lt

„Kaip atėjimas į šį pasaulį, taip ir išėjimas iš jo nėra grynai asmeninis ar individualus reikalas.“