David Minot OSB

Paisyti Benedikto XVI esė apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje nepaisant trūkumų

Negaliu ginčytis su šiais popiežiaus emerito teiginiais, tik norėčiau kad daugiau dėmesio ir rūpesčio būtų teikiama nukentėjusiųjų tikrovei, jų berods visą gyvenimą trunkančiam skaumui.

Ką turėtų daryti Lietuvos katalikai, sužinoję apie lytinę dvasininkų prievartą Pensilvanijoje?

Dabar laikas ne pasiduoti, o stiprinti savo tikėjimą, maldas ir dvasininkų palaikymą. Dauguma kunigų yra geri, net šventi žmonės.