Deimantas Karvelis

Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje4

Jau ne vienus metus rengiama pirmoji metų paskaita – tai galimybė mokytojams prasmingai pradėti naujuosius metus. Šiemet ją skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis.