Erlanda Polekaitė

Erlanda Polekaitė. Arkivyskupas Teofilius Matulionis: istorinė Lietuvos Bažnyčios asmenybė gyvenimo kryžkelėse

1990 m. Šventasis Sostas leido pradėti arkivyskupo T. Matulionio beatifikacijos bylą. Intensyvios liudytojų apklausos, dokumentų peržiūros, iš kurių akivaizdžiai atsiskleidžia vyskupo kankinio dvasios stiprybė.