Florian Schuller

Krikščionių pareiga – švietimas ir dialogas
Florian Schuller - Naujasis Židinys-Aidai

Krikščionių tikėjimas visados neišvengiamai buvo susijęs su išsilavinimu, juk jo pradžia yra konkretus istorinis vyksmas, Kristaus įvykis, apie kurį turi būti pranešta.